Bushokje

Deelprogramma
Assetinformatie

Klimaatneutraal en circulair bouwen

Jaarlijks besteden gemeenten, provincies en de rijksoverheid ruim 12 miljard euro aan beheer en onderhoud van objecten in de openbare ruimte. Al die assets zullen in de toekomst, mede door de klimaatopgave, alleen maar meer aandacht vragen. Informatisering en digitalisering helpen asseteigenaren en -beheerders. Met volledige, betrouwbare en actuele assetinformatie, kunnen zij de juiste besluiten nemen.

Meer inzicht met digitale assetinformatie
Assetinformatie met een digitale component kan de informatiehuishouding grondig verbeteren. Verlies van gegevens over assets kan voorkomen worden. Bovendien kan digitale assetinformatie een samenhangend en integraal beeld geven van verleden, heden en toekomst van de fysieke leefomgeving. Zo wordt duidelijk of objecten en hun functie voldoende plaats krijgen in de openbare ruimte.

Slim en snel gegevens uitwisselen
Om hun doelen op het gebied van assets te kunnen halen, moeten overheden en hun partners slim en snel gegevens uit kunnen wisselen. De structuur van dit soepele informatieproces is een vorm van collectieve kennis. In het deelprogramma Assetinformatie komen met steun van Fonds Fysieke Leefomgeving betrouwbare standaarden tot stand voor digitale assetinformatie.

Voor assetinformatie geldt idealiter:

  • Gegevens eenmalig inwinnen, eenduidig vastleggen, meervoudig gebruiken en delen;
  • Eenduidige werkwijze voor alle belanghebbenden;
  • Altijd duidelijkheid over de actuele toestand van assets en te leveren gegevens.

Assetmanagement heeft ook een proces- en datakant. Daarover leest u meer in de deelprogramma's Proces Assetmanagement en Datagedreven Assetmanagement.

Voorbeelden van kennisvragen over assetinformatie

“Hoe krijgen we betrouwbare data beschikbaar op het juiste toepassingsniveau in het werkproces?”

“Hoe komen we tot heldere afspraken over gegevensuitwisseling in de hele sector via samenhangende datastandaarden zoals IMBOR en GWSW?”

Hoe komen we op basis van actuele data tot een samenhangend inzicht in de assets, voor gebiedsontwikkeling en beheer?

Collectieve kennis is de sleutel
Met gezamenlijke kennis kan assetinformatie verder verbeterd worden, wat tijd en geld kan besparen. Met geld van het fonds wordt collectieve kennis ontwikkeld. Professionals zijn vooral op zoek naar kennis die zicht geeft op:

  • Een compleet overzicht van alle assets;
  • Een beschrijving van assets;
  • Kenmerken die van pas komen om prestaties, kwaliteit en kosten van assets te beoordelen.

Het doel van Fonds Fysieke Leefomgeving
Het fonds laat de collectieve kennis ontwikkelen en beschikbaar stellen. Het fonds hecht veel waarde aan de bewustwording van de kracht van collectieve kennis. We willen dat het bekender wordt, en dat het steeds vaker praktisch toegepast wordt om informatie over assets in de publieke ruimte verder te verbeteren.

In het overzicht staan alle projecten van het deelprogramma

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief