Communicatie

Deelprogramma
Bouwprocesmanagement

Bouwprocesmanagement

Bouwprocesmanagement gaat over het organiseren en regisseren van projecten in de buitenruimte. Het doel is altijd dat alle partijen in hun kracht komen, op elkaar aansluiten, samen iets moois neerzetten en dat de initiatiefnemer tevreden is met wat wordt opgeleverd. In het deelprogramma Bouwprocesmanagement draagt Fonds Fysieke Leefomgeving bij aan gezonde verhoudingen in de infrasector.

Meer infrastructuur realiseren dan ooit
De vernieuwing, verbetering en uitbreiding van de Nederlandse infrastructuur drukken zwaar op de infrasector. Met beperkt budget moeten marktpartijen en publieke opdrachtgevers meer realiseren dan ooit. Daarbij gelden hoge eisen aan circulair en klimaatneutraal werken. Tegelijkertijd kampt de sector met beperkte capaciteit aan mensen en materialen. Beter bouwprocesmanagement helpt de uitdagingen aan te gaan. 

Snel en soepel op de hoogte zijn
Grote inspanningen van marktpartijen en van rijks- en andere publieke opdrachtgevers zijn nodig om gezamenlijk de productiviteit te verhogen en risico’s te verlagen. De infrasector zal daarbij moeten veranderen. Alle partijen willen zo goed mogelijk van elkaars werk op de hoogte zijn en snel en soepel gegevens uitwisselen. Nieuwe kennis op dit terrein helpt de sector om bouwprocesmanagement beter vorm te geven.   

Voorbeelden van kennisvragen over bouwprocesmanagement

“Hoe blijven we een aantrekkelijke partner voor de GWW-bedrijven waarmee we zaken doen?”

“Hoe kunnen we verschillende standaarden in de gehele keten met elkaar verbinden om data onderling foutloos uit te wisselen?”

Hoe zijn uitvragen zó in te richten dat de maximale maatschappelijk meerwaarde uit de markt naar voren komt?

Collectieve kennis is de sleutel
Efficiënt en effectief bouwprocesmanagement begint bij de juiste gezamenlijke kennis. Met geld van het fonds wordt collectieve kennis ontwikkeld. Het fonds draagt bij aan: 

  • Methoden voor aanbesteden en contracteren;
  • Methoden voor het verbeteren van de samenwerking;
  • Standaarden voor projectinformatie.

Het doel van Fonds Fysieke Leefomgeving
Het fonds laat de collectieve kennis ontwikkelen en beschikbaar stellen. Het fonds hecht veel waarde aan de bewustwording van de kracht van collectieve kennis. We willen dat het bekender wordt, en dat het steeds vaker praktisch toegepast wordt om de juiste afwegingen te maken voor bouwprocesmanagement.

In het overzicht staan alle projecten van het deelprogramma

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief