Treinstation en busstation

Deelprogramma
Datagedreven Assetmanagement

Datagedreven assetmanagement

Datagedreven assetmanagement spitst zich toe op de verbetering en vernieuwing van gegevens en informatie over de assets. Het doel is een actueel en compleet inzicht in alle assets in de openbare ruimte. Dat kan het beheer en onderhoud efficiënter, eenvoudiger en goedkoper maken. Alleen al in het gemeentelijk domein gaat jaarlijks ruim 7 miljard euro om aan beheer en onderhoud van assets ofwel objecten in de openbare ruimte.

Een stap verder
Bij assetmanagement gaat het om keuzes maken tijdens de levenscyclus van objecten. Die keuzes zijn altijd gebaseerd op beschikbare data en informatie. Datagedreven assetmanagement gaat een stap verder. Het combineert nieuwe technieken en extra databronnen met geavanceerde methodes voor verwerking en analyse. De uitkomsten zijn idealiter direct toepasbaar in de praktijk. 

Continu verbonden
Deze ontwikkeling past in de wereldwijde trend van ongekende technische mogelijkheden. Denk aan de hoge vlucht die kunstmatige intelligentie neemt en het 'internet of things'. Meer en meer assets zijn continu verbonden zodat data permanent beschikbaar zijn. Het samenspel tussen wat nodig is en wat technisch kan, kan leiden tot nieuwe onderhoudsstrategieën en ander beleid. 

Assetmanagement heeft ook een proces- en informatiekant. Daarover leest u meer in de deelprogramma's Proces Assetmanagement en Assetinformatie.

Voorbeelden van kennisvragen over datagedreven assetmanagement

“Hoe kan ik bijsturen op basis van monitoringsgegevens?”

“Hoe kan ik voor de meerjarenplanning met nieuwe datastromen en -technieken betere afwegingen maken tussen verschillende assets?”

Welke gegevensbronnen kan ik gebruiken bij het inspecteren van mijn assets?

Collectieve kennis is de sleutel
Met gezamenlijke kennis kan datagedreven assetmanagement verder verbeterd worden, wat tijd en geld kan besparen. Qua kennisontwikkeling gefinancierd door het fonds gaat het er in Datagedreven Assetmanagement experimenteler aan toe dan in de andere deelprogramma's. Met geld van het fonds wordt er vooral collectieve kennis ontwikkeld om:

  • Datastandaarden voor assetmanagement te ontwikkelen;
  • Hulpmiddelen voor datagedreven assetmanagement te verbeteren;
  • Nieuwe kennis te halen uit het actuele assetmanagement.

Het doel van Fonds Fysieke Leefomgeving
Het fonds laat de collectieve kennis ontwikkelen en beschikbaar stellen. Het fonds hecht veel waarde aan de bewustwording van de kracht van collectieve kennis. We willen dat het bekender wordt, en dat het steeds vaker praktisch toegepast wordt om assetprocesmanagement verder te verbeteren.

In het overzicht staan alle projecten van het deelprogramma

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief