Voetgangersbrug

Deelprogramma
Duurzaam beheer civiele kunstwerken

Civiele kunstwerken

In Nederland naderen talloze bruggen, tunnels, sluizen, kademuren en andere civiele kunstwerken het einde van hun levensduur. De renovatie- en vernieuwingsopgave (V&R-opgave) tot het jaar 2080 is zeer groot. Voor een kostenefficiënte gezamenlijke inspanning is de juiste kennis nodig. Daarmee kunnen de netwerken voor vervoer en transport in ons land duurzaam beschikbaar blijven.

Vernieuwing en renovatie is essentieel en urgent
Onderzoek van TNO laat een aanzienlijke toename zien van de jaarlijkse vernieuwingskosten van civiele kunstwerken. De kosten stijgen van 1,1 miljard in 2021 naar 2,4 miljard per jaar in de periode 2021-2030 en verder naar 2,9 miljard in de jaren 2031-2040. Vanaf 2040 worden jaarlijkse vernieuwingskosten verwacht van meer dan 3 miljard euro.

Duurzaam beheer van civiele kunstwerken: meer dan budget
De opgave om de infrastructuur op orde te houden omvat meer dan het budget. Er zijn mensen, grondstoffen, energie en ruimte nodig. Momenteel sluiten planning, middelen en informatiebeheer onvoldoende aan op de V&R-opgave. Veel civiele kunstwerken in Nederland zijn zestig jaar of ouder. Hun locatie en cruciale functie maken dat afsluiting voor renovatie of vervanging flinke omgevingshinder geeft.

Duurzaam, circulair en efficiënt samenwerken met nieuwe kennis
De traditionele werkwijze schiet tekort bij de V&R-opgave. Alle schakels in de keten zullen duurzaam, circulair en efficiënt moeten samenwerken op het gebied van capaciteit, tijd en geld. Daarvoor is nieuwe kennis nodig. Die wordt mede ontwikkeld met bijdragen van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Voorbeelden van kennisvragen over toekomstbestendige inrichting

“Hoe kunnen we de constructieve status van bestaande kunstwerken beter beoordelen?”

“Welke ontwerpen, maatregelen en uitvoeringsmethoden dragen bij aan continuïteit, transport, mobiliteit, en duurzaamheid?”

“Hoe zijn antwoorden op kennisvragen van tactisch niveau zó te vertalen naar operationeel niveau dat de sector ze daadwerkelijk kan gebruiken?”

Collectieve kennis is de sleutel
Samenwerking vraagt om gezamenlijke kennis. Met geld van het fonds wordt collectieve kennis ontwikkeld die alle betrokken partijen kunnen gebruiken, bijvoorbeeld in:

  • Afwegingskaders
  • Managementsystemen
  • Bestekken
  • Richtlijnen
  • Normen

Het doel van Fonds Fysieke Leefomgeving
Het fonds laat de collectieve kennis ontwikkelen en beschikbaar stellen. Het fonds hecht veel waarde aan de bewustwording van de kracht van collectieve kennis. We willen dat het bekender wordt, en dat het steeds vaker praktisch toegepast wordt om civiele kunstwerken duurzaam te beheren.

In het overzicht staan alle projecten van het deelprogramma

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief