Voetganger in de regen

Deelprogramma
Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Hittegolven, droogteperioden, regenval en stormen bemoeilijken de uitvoer van infrastructurele projecten, richten schade aan en maken het noodzakelijk om robuustere constructies en andere materialen in te zetten. Op de juiste plek de juiste klimaatadaptieve maatregelen nemen in Nederland kan een uitdaging zijn.

Aanpassen aan klimaat = afwegen van keuzes
Klimaatadaptatie raakt het volledige werkterrein van de fysieke leefomgeving. Op het hoogste beleidsniveau moeten keuzes voor klimaatadaptatie afgewogen worden. De prijs die de maatschappij betaalt, loopt immers snel op als keuzes onvoldoende doordacht of weinig toekomstvast zijn.

Klimaatadaptatie: de openbare ruimte weerbaar maken
Om de omgeving weerbaarder te maken tegen klimaatverandering zijn andere keuzes nodig dan de traditionele. Willen we een openbare ruimte die tegen een stootje kan, dan moeten alle betrokkenen de juiste kennis hebben om met hun expertise in te kunnen spelen op water, hitte, droogte en wind.

Voorbeelden van kennisvragen over klimaatadaptatie

“Welke uitgangspunten gelden voor klimaatadaptatie?”

“Hoe ontwerpen we klimaatadaptieve straten, waterpartijen en andere openbare ruimten?”

Hoe beïnvloedt het veranderende klimaat het werk en waar moeten we in de uitvoering op letten?

Collectieve kennis is de sleutel
Aanpassen aan klimaatverandering vraagt om gezamenlijke kennis van klimaatadaptieve maatregelen. Fonds Fysieke Leefomgeving draagt bij aan het klimaatadaptief maken van de openbare ruimte. Met geld van het fonds wordt collectieve kennis ontwikkeld. De kennis helpt professionals om:

  • Effectief beleid op te stellen;
  • Activiteiten voor te bereiden en uit te voeren;
  • Ontwerp, inrichting en beheer van infrastructuur en voorzieningen af te stemmen;
  • Werk in uitvoering te monitoren en resultaten terug te koppelen.

Het doel van Fonds Fysieke Leefomgeving
Het fonds laat de collectieve kennis ontwikkelen en beschikbaar stellen. Het fonds hecht veel waarde aan de bewustwording van de kracht van collectieve kennis. We willen dat het bekender wordt, en dat het steeds vaker praktisch toegepast wordt om klimaatadaptieve maatregelen te nemen.

In het overzicht staan alle projecten van het deelprogramma

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief