Spits snelweg

Deelprogramma
Klimaatneutraal en circulair bouwen

Klimaatneutraal en circulair bouwen

Het Klimaatakkoord uit 2019 stelt dat grond-, weg- en waterwerken zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair moeten worden. Dit in termen van werktuigen, materiaal, aanbestedingen en standaardisatie van uitvragen. Alle GWW-projecten moeten in 2030 volledig klimaatneutraal en 50% circulair zijn, en mobiele werktuigen geven 75% minder negatieve gezondheidseffecten dan in 2016. Een stevige ambitie.

Minder uitstoot, meer hergebruik
Bij klimaatneutraal en circulair bouwen ligt de nadruk op minder uitstoot van broeikasgassen en op meer hergebruik van materialen en constructies. Om de ambitie waar te maken, heeft de GWW-sector kennis nodig over de praktische uitvoer. Alle partijen die betrokken zijn bij een project hebben behoefte aan hulpmiddelen om samen het werk zo klimaatneutraal en circulair mogelijk te kunnen doen.

Stappen naar een duurzame GWW-sector
De grote stap naar duurzaamheid binnen de GWW-praktijk moet nog worden gezet. In programma’s zoals 'Schoon en Emissieloos Bouwen' en 'Naar Klimaatneutrale en Circulaire rijksinfrastructuurprojecten' bundelen het Rijk en andere overheden krachten om de GWW-doelstellingen te realiseren. CROW faciliteert DGWW2030: een digitale inspiratieplek en kennisplatform voor klimaatneutraal en circulair bouwen.

Voorbeelden van kennisvragen over klimaatneutraal en circulair bouwen

“Hoe meten we op concernniveau de bijdrage van GWW-activiteiten aan de CO2-voetafdruk en grondstoffen?”

“Hoe zijn circulaire en klimaatneutrale uitgangspunten te verenigen met de traditionele uitgangspunten van kwaliteit, betaalbaar onderhoud en beschikbaarheid?”

“Hoe kunnen wensen voor circulariteit en klimaatneutraliteit een rol spelen bij de gunning van aanbestedingen?

Collectieve kennis is de sleutel
Om klimaatneutraal en circulair te bouwen, is gezamenlijke kennis nodig. Met geld van het fonds wordt collectieve kennis ontwikkeld. Het fonds draagt bij aan:

  • Duurzaam en circulair constructief ontwerpen
  • Duurzaam aanbesteden en contracteren
  • Duurzame uitvoering van werken en beheertaken

Het doel van Fonds Fysieke Leefomgeving
Het fonds laat de collectieve kennis ontwikkelen en beschikbaar stellen. Het fonds hecht veel waarde aan de bewustwording van de kracht van collectieve kennis. We willen dat het bekender wordt, en dat het steeds vaker praktisch toegepast wordt om de juiste afwegingen te maken voor klimaatneutraal en circulair bouwen.

In het overzicht staan alle projecten van het deelprogramma

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief