Kabels plaatsen

Deelprogramma
Ondergrondse infrastructuur

Ondergrondse infrastructuur

Een vitale ondergrondse infrastructuur is essentieel voor de economie van Nederland. Onder het maaiveld wordt het steeds voller. Riolering, gas- en waterleidingen, glasvezel- en elektriciteitskabels wedijveren met elkaar. De beperkte beschikbare ruimte botst met het groeiende gebruik van ondergrondse infrastructuur. Met de juiste kennis samenwerken is de crux om de ondergrond op orde te krijgen.

Ontbrekend overzicht geeft onzekerheden
Wet- en regelgeving remt momenteel een effectieve samenwerking. Toezicht, aansturing en uitvoering van ondergrondse taken zijn verspreid over departementen en domeinen. De versnippering veroorzaakt problemen die nog maar laag op de bestuurlijke en politieke agenda staan. Graafschadepreventie, ondergronds ruimtegebruik en data- en gegevensuitwisseling vragen om meer kennis.

Samenwerken aan toekomstbestendige oplossingen
Overheden, netbeheerders en uitvoerende partijen beseffen dat samenwerking nodig is voor toekomstbestendige oplossingen. De samenhang van de problematiek vereist dat alle belanghebbenden over de juiste kennis beschikken om stapsgewijs én procesmatig te werken aan oplossingen. Concrete kennis, direct toepasbaar in de praktijk, én gericht op de grote langetermijnopgaven.

Voorbeelden van kennisvragen over ondergrondse infrastructuur

“Wat is er voor ondergrondse infrastructuur nodig om de regie en coördinatie te versterken?”

“Welke aanpassingen aan wet- en regelgeving zijn mogelijk om belemmeringen voor samenwerking weg te nemen?”

Welke kennisproducten zijn door te ontwikkelen voor dagelijks gebruik op de werkplaats?

Collectieve kennis is de sleutel
Actuele collectieve kennis helpt om de complexiteit van ondergrondse infrastructuur te beheersen. Met geld van het fonds wordt deze kennis ontwikkeld. Het fonds draagt bij aan kennisprojecten over ondergrondse infrastructuur. Dat moet leiden tot:

  • Toepasbare methoden, instrumenten en inzichten;
  • Kennisproducten die helpen om afgewogen besluiten te komen;
  • Aanleg, beheer en onderhoud tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Het doel van Fonds Fysieke Leefomgeving
Het fonds laat de collectieve kennis ontwikkelen en beschikbaar stellen. Het fonds hecht veel waarde aan de bewustwording van de kracht van collectieve kennis. We willen dat het bekender wordt, en dat het steeds vaker praktisch toegepast wordt om de juiste afwegingen te maken voor ondergrondse infrastructuur.

In het overzicht staan alle projecten van het deelprogramma

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief