Trein auto

Deelprogramma
Proces Assetmanagement 

Proces assetmanagement

Langjarige publieke waarde is essentieel bij overheidsuitgaven. Bij de grote vervangings- en vernieuwingsopgave waar Nederland voor staat, moeten infrastructurele keuzes transparant, controleerbaar en verdedigbaar zijn voor gebruikers en bestuurders. Die keuzes vragen om de juiste afwegingen voor assets in de fysieke openbare ruimte: wegen en kunstwerken, waterbouwkundige infrastructuur, groenvoorzieningen, stedelijk water en riolering, openbare verlichting, en kabels en leidingen.

Inzicht voor afwegingen
Beslissers kunnen alleen de juiste keuzes maken als zij voldoende inzicht hebben in de langjarige kosten, prestaties en risico’s van assets. Procesassetmanagement is het geheel aan kennis en instrumenten om beleid en strategie te vertalen naar kaders voor programmering en planning. Afwegingen over assets kunnen dan systematisch, transparant en integraal gemaakt worden.

Beter aansluiten op de praktijk
Het iAMPro Assetmanagementmodel bewijst zich als hulpmiddel om assets te beheren. Maar het dagelijks werk in de leefomgeving kan weerbarstig zijn. Het proces van assetmanagement kan nog beter aansluiten op de praktijk. Bijdragen van Fonds Fysieke Leefomgeving helpen de circa 2.500 assetprofessionals in Nederland aan meer relevante, praktisch toepasbare kennis over procesassetmanagement.

Assetmanagement heeft ook een data- en informatiekant. Daarover leest u meer in de deelprogramma's Datagedreven Assetmanagement en Assetinformatie.

Voorbeelden van kennisvragen over procesassetmanagement

“Hoe verhogen we het bewustzijn van asset-eigenaren van de waarde van de inzet van assetmanagement?”

“Welk procesinstrumentarium is beschikbaar om het gekozen beleid van de organisatie uit te voeren?”

Hoe kunnen we het beheer van klachten en storingen over de openbare ruimte goed in beeld krijgen?

Collectieve kennis is de sleutel
Met gezamenlijke kennis kan procesassetmanagement verder verbeterd worden, wat tijd en geld kan besparen. Met geld van het fonds wordt collectieve kennis ontwikkeld. De kennis helpt professionals om:

  • inzicht te krijgen in organisatorische en toepassingsvraagstukken;
  • het effect van uitvoering te monitoren en te evalueren;
  • de brede organisatiedoelstellingen te ondersteunen.

Het doel van Fonds Fysieke Leefomgeving
Het fonds laat de collectieve kennis ontwikkelen en beschikbaar stellen. Het fonds hecht veel waarde aan de bewustwording van de kracht van collectieve kennis. We willen dat het bekender wordt, en dat het steeds vaker praktisch toegepast wordt om assetprocesmanagement verder te verbeteren.

In het overzicht staan alle projecten van het deelprogramma

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief