Slimme wegen

Deelprogramma
Slimme wegen

Slimme wegen

Reizigers en vervoerders die zich eenvoudiger, slimmer en comfortabeler bewegen via routes die rekening houden met de omstandigheden op de weg. Rijk, provincies, G5, metropool- en vervoerregio’s werken samen aan smart mobility. Dat moet de Nederlandse wegen niet alleen slimmer, maar ook veiliger maken.

 Verkeer beter regelen
Smart mobility is het slim inzetten van innovatieve technieken en data om verkeer beter te regelen en zo de beleidsdoelen van de overheid te halen:

  • Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers;
  • Verduurzaming van mobiliteit;
  • Leefbaar werken en wonen in steden en buitengebieden.

Voorbeelden van kennisvragen over slimme wegen

“Hoe verbreden we het werkterrein van bestaande slimme verkeersregelsystemen van vooral autogericht naar echt multimodaal?”

“Hoe definieer ik een effectief, efficiënt en duurzaam verkeersnetwerk dat voldoet aan eisen van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid?”

Hoe kunnen alle belanghebbenden profiteren van uniform werkende en landelijk dekkende data-uitwisseling in en rond verkeerssystemen?

Collectieve kennis is de sleutel
Voor smart mobility is gezamenlijke kennis nodig. Fonds Fysieke Leefomgeving draagt bij aan het slimmer maken van wegen. Met geld van het fonds wordt collectieve kennis ontwikkeld. De kennis helpt professionals bij:

  • Een ordelijk en veilig datalandschap;
  • Slimme logistiek;
  • Multimodaal verkeersmanagement;
  • Verantwoorde introductie van slim en zelfrijdend vervoer;
  • Deelmobiliteit, hubs en ruimtelijke impact.

Het doel van Fonds Fysieke Leefomgeving
Het fonds laat de collectieve kennis ontwikkelen en beschikbaar stellen. Het fonds hecht veel waarde aan de bewustwording van de kracht van collectieve kennis. We willen dat het bekender wordt, en dat het steeds vaker praktisch toegepast wordt om wegen en verkeerssystemen slimmer te maken.

In het overzicht staan alle projecten van het deelprogramma

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief