Tunnelbouw Amsterdam

Deelprogramma Toekomstbestendige inrichting

Toekomstbestendige inrichting

Door klimaatverandering, verstedelijking, economische groei en demografische veranderingen staat de kwaliteit van de Nederlandse leefomgeving en de infrastructuur onder druk. Alle wensen en eisen verenigen in de openbare ruimte is een grote opgave. Fonds Fysieke Leefomgeving financiert daarom de ontwikkeling en toepassing van collectieve kennis. 

Toekomstbestendige inrichting: hoogkwalitatief en toekomstvast
Vroeger waren vraagstukken over de toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte vooral een kwestie van bovengrondse belangenafweging. Nu is de inzet de schaarse boven- én ondergrondse ruimte. Om de leefomgeving en infrastructuur hoogkwalitatief en toekomstvast in te richten, is samenwerking meer dan ooit nodig.

Voorbeelden van kennisvragen over toekomstbestendige inrichting

“Hoe maak ik bestuurlijk slimme afspraken met regionale partners om toekomstbestendige inrichting goed uit te voeren?”

“Hoe vinden we een balans tussen wensen voor de toekomst en het behouden van successen uit het verleden?”

“Wat kan er aan de orde komen tijdens een ‘strijd-om-de-ruimte-gesprek’?”

Collectieve kennis is de sleutel
Samenwerking vraagt om gezamenlijke kennis. Met geld van het fonds wordt collectieve kennis ontwikkeld om de openbare ruimte toekomstbestendig in te richten. Bijvoorbeeld op deze gebieden:

  • Veiligheid
  • Klimaatadaptie
  • Biodiversiteit
  • Natuurinclusiviteit
  • Energietransitie
  • Bundeling van functies
  • Omgekeerd ontwerpen
  • Actieve mobiliteit
  • Inclusiviteit
  • Toegankelijkheid

Het doel van Fonds Fysieke Leefomgeving
Het fonds laat de collectieve kennis ontwikkelen en beschikbaar stellen. Fonds Fysieke Leefomgeving hecht veel waarde aan de bewustwording van de kracht van collectieve kennis. We willen dat de kennis bekender wordt, en dat het steeds vaker praktisch toegepast wordt om de openbare ruimte en de infrastructuur toekomstbestendig te maken.

In het overzicht staan alle projecten van het deelprogramma

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief