Wegwerkzaamheden

Deelprogramma
Werk en veiligheid

Werk en veiligheid

De veiligheid van infrastructurele projecten kan op gespannen voet komen te staan met de beschikbare tijd en capaciteit voor de uitvoering. Bodemverontreiniging, kabel- en leidingbreuk en instabiele grond kunnen tijdens het werk de veiligheid in het geding brengen. Ook werk langs wegen en aan beweegbare bruggen brengt risico's met zich mee. Altijd moet de veiligheid van mens, omgeving en milieu gewaarborgd zijn. 

Veiligheid voor alles
De opdrachtgever draagt de eindverantwoordelijkheid voor veilig werken: meestal is dit de overheid of een publieke initiatiefnemer. Overheden, kennisinstituten en branche-organisaties zetten wet- en regelgeving en richtlijnen in om veiligheidsrisico’s te minimaliseren. Wetten en regels zijn vertaald naar praktische en technische normen, richtlijnen en aanbevelingen. Die zijn de basis om veilig en risicogestuurd te werken in de praktijk.

Kennis voor veiligheidsbewustzijn
Bij een continu bewustzijn van veiligheid helpt een adequaat kennisportfolio. Fonds Fysieke Leefomgeving draagt financieel bij aan kennisontwikkeling over veiligheid en werk, afgestemd op diverse doelgroepen. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever kunnen de kennis toepassen in hun dagelijkse praktijk. Het fonds zoekt bij de ontwikkeling van kennis over veilig werken altijd naar de aansluiting bij initiatieven uit het werkveld.

Voorbeelden van kennisvragen over werk en veiligheid

“Hoe creëert onze organisatie de juiste voorwaarden om tot bewustwording van veilig werken, een veilige houding en veilig gedrag te komen?”

“Hoe stimuleren we de ontwikkeling en de inzet van veiliger en duurzamer materieel en materiaal?”

Welke bestaande kennisproducten kunnen we doorontwikkelen voor medewerkers die op de werkplaats verantwoordelijk zijn voor veilig werken?

Collectieve kennis is de sleutel
Het fonds heeft een lange traditie met de combinatie van werk en veiligheid. We dragen vooral bij aan de ontwikkeling van richtlijnen, aanpakken en werkwijzen om veilig te werken. Denk aan:

  • De bewustwording van veilig en risicogestuurd werken vergroten;
  • Een instrumentenpakket om werk veilig uit te voeren voor mens, omgeving en milieu.

Het doel van Fonds Fysieke Leefomgeving
Het fonds laat de collectieve kennis ontwikkelen en beschikbaar stellen. Het fonds hecht veel waarde aan de bewustwording van de kracht van collectieve kennis. We willen dat de kennis bekender wordt, en dat het vaker praktisch toegepast wordt. Zo kan de bewustwording van het belang van veilig werken verder groeien.

In het overzicht staan alle projecten van het deelprogramma

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief