Onze programma's

Op basis van onderzoek en interviews in de praktijk heeft Fonds Fysieke Leefomgeving een koersdocument opgesteld. Dat is leidend in ons werk. In het koersdocument vertalen we de kennisbehoefte van overheden naar thema’s.

Thema’s komen terecht in deelprogramma’s
De thema’s worden uitgewerkt in deelprogramma’s. Alle projecten die het fonds financiert, vallen onder een van de deelprogramma’s.

Dit zijn de deelprogramma’s van Fonds Fysieke Leefomgeving

Deelprogramma 01  Toekomstbestendige inrichting

Deelprogramma 02  Slimme wegen

Deelprogramma 03  Duurzaam beheer civiele kunstwerken

Deelprogramma 04  Werk en Veiligheid

Deelprogramma 05  Klimaatadaptatie

Deelprogramma 06  Duurzaam Groen

Deelprogramma 07  Klimaatneutraal en circulair bouwen

Deelprogramma 08  Ondergrondse infrastructuur

Deelprogramma 09  Assetmanagement

Deelprogramma 10  Datagedreven Assetmanagement

Deelprogramma 11  Assetinformatie

Deelprogramma 12  Bouwprocesmanagement

  We werken nog aan de beschrijving van de deelprogramma's
  Binnenkort wordt elk deelprogramma aanklikbaar. U leest dan meer over het deelprogramma en de bijbehorende projecten die het fonds financiert.

  Projectenoverzicht 2024
  Een compleet overzicht van projecten die het fonds dit jaar financiert, kunt u downloaden onderaan de pagina. In de pdf staan alle projecten waaraan onze Programmaraad in 2024 goedkeuring heeft gegeven. Het zijn zowel lopende projecten uit voorgaande jaren als nieuwe projecten voor 2024.

  Het koersdocument van Fonds Fysieke Leefomgeving

  Hoe wij samen met u kennisvragen in kaart brengen.

   Fonds Fysieke Leefomgeving financiert
   Fonds Fysieke Leefomgeving is alleen financier van collectieve kennisontwikkeling. Kennisinstelling CROW is ‘statutair hoofdaannemer’ van het fonds. Dat houdt in dat CROW het werkprogramma opstelt. Dat gebeurt op basis van ons koersdocument en in samenspraak met de Programmaraad. We hebben voor deze constructie gekozen vanwege de bekendheid en de onafhankelijke positie van CROW in de civieltechnische en infrastructurele sector. Ook heeft CROW meer organisatorische capaciteit.

   CROW voert uit
   De Programmaraad van Fonds Fysieke Leefomgeving heeft intensief contact met CROW over de samenstelling en de uitvoering van het werkprogramma. Het fonds geeft CROW de opdracht om projecten uit te voeren en kennis te ontwikkelen. CROW gaat in nauwe samenwerking met overheden, adviesbureaus, aannemers en andere kennisinstellingen aan de slag om collectieve kennis te ontwikkelen.

   Meer weten over onze projecten?
   Wilt u meer weten over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? De contactgegevens van Fonds Fysieke Leefomgeving staan hieronder.

   Bekijk het overzicht van al onze projecten

   Bekijk het overzicht van al onze projecten

   Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

   Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

   Contact

   Fonds Fysieke Leefomgeving
   Horaplantsoen 18
   6717 LT Ede

   06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
   harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

   Aanmelden voor onze nieuwsbrief