Onze projecten

Op basis van onderzoek en interviews in de praktijk schrijft Fonds Fysieke Leefomgeving een koersdocument. Dat is leidend in ons werk. In het koersdocument vertalen we de kennisbehoefte van overheden naar thema’s. De thema’s worden uitgewerkt in een werkprogramma, dat gevuld wordt met projecten. Momenteel staan er ruim 50 projecten in ons werkprogramma, opgedeeld in vier deelprogramma’s.

Lees meer over onze projecten in de deelprogramma’s

  Koersdocument
  Deelprogramma’s kunnen in de loop van de tijd veranderen. Er kunnen nieuwe bijkomen, andere worden minder relevant. Fonds Fysieke Leefomgeving maakt keuzes op basis van het koersdocument. De Programmaraad van het fonds stelt daarin de koers vast voor de komende tien jaar. De leden bekijken elke twee jaar of bijstelling nodig is.

   Projectenoverzicht 2023
   Een compleet overzicht van projecten die het fonds dit jaar financiert, kunt u downloaden in de gele balk. In de pdf staan alle projecten waaraan onze Programmaraad in 2023 goedkeuring heeft gegeven. Het zijn zowel lopende projecten uit voorgaande jaren als nieuwe projecten voor 2023. Die laatste kunt u bekijken in dit overzicht.

   Het koersdocument van Fonds Fysieke Leefomgeving

   Hoe wij samen met u kennisvragen in kaart brengen.

    Fonds Fysieke Leefomgeving financiert
    Fonds Fysieke Leefomgeving is alleen financier van collectieve kennisontwikkeling. Kennisinstelling CROW is ‘statutair hoofdaannemer’ van het fonds. Dat houdt in dat CROW het werkprogramma opstelt. Dat gebeurt op basis van ons koersdocument en in samenspraak met de Programmaraad. We hebben voor deze constructie gekozen vanwege de bekendheid en de onafhankelijke positie van CROW in de civieltechnische en infrastructurele sector. Ook heeft CROW meer organisatorische capaciteit.

    CROW voert uit
    De Programmaraad van Fonds Fysieke Leefomgeving heeft intensief contact met CROW over de samenstelling en de uitvoering van het werkprogramma. Het fonds geeft CROW de opdracht om projecten uit te voeren en kennis te ontwikkelen. CROW gaat in nauwe samenwerking met overheden, adviesbureaus, aannemers en andere kennisinstellingen aan de slag om collectieve kennis te ontwikkelen.

    Meer weten over onze projecten?
    Wilt u meer weten over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? De contactgegevens van Fonds Fysieke Leefomgeving staan hieronder.

    Bekijk het overzicht van al onze projecten

    Bekijk het overzicht van al onze projecten

    Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

    Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

    Contact

    Fonds Fysieke Leefomgeving
    Horaplantsoen 18
    6717 LT Ede

    06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
    harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

    Aanmelden voor onze nieuwsbrief