Onze projecten

Op basis van onderzoek en interviews in de praktijk schrijft Fonds Fysieke Leefomgeving een koersdocument. Dat is leidend in ons werk. In het koersdocument vertalen we de kennisbehoefte van overheden naar thema’s. De thema’s worden uitgewerkt in een werkprogramma, dat gevuld wordt met projecten. Momenteel staan er ruim 50 projecten in ons werkprogramma, opgedeeld in vier deelprogramma’s.

Lees meer over onze projecten in de deelprogramma’s

  Koersdocument
  Deelprogramma’s kunnen in de loop van de tijd veranderen. Er kunnen nieuwe bijkomen, andere worden minder relevant. Fonds Fysieke Leefomgeving maakt keuzes op basis van het koersdocument. De Programmaraad van het fonds stelt daarin de koers vast voor de komende tien jaar. De leden bekijken elke twee jaar of bijstelling nodig is.

  Fonds Fysieke Leefomgeving financiert
  Fonds Fysieke Leefomgeving is alleen financier van collectieve kennisontwikkeling. Kennisinstelling CROW is ‘statutair hoofdaannemer’ van het fonds. Dat houdt in dat CROW het werkprogramma opstelt. Dat gebeurt op basis van ons koersdocument en in samenspraak met de Programmaraad. We hebben voor deze constructie gekozen vanwege de bekendheid en de onafhankelijke positie van CROW in de civieltechnische en infrastructurele sector. Ook heeft CROW meer organisatorische capaciteit.

  CROW voert uit
  De Programmaraad van Fonds Fysieke Leefomgeving heeft intensief contact met CROW over de samenstelling en de uitvoering van het werkprogramma. Het fonds geeft CROW de opdracht om projecten uit te voeren en kennis te ontwikkelen. CROW gaat in nauwe samenwerking met overheden, adviesbureaus, aannemers en andere kennisinstellingen aan de slag om collectieve kennis te ontwikkelen.

  Meer weten over onze projecten?
  Wilt u meer weten over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? De contactgegevens van Fonds Fysieke Leefomgeving staan hieronder.

  Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

  Neem dan contact op met Ineke Westerbroek, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

  Contact

  Fonds Fysieke Leefomgeving
  Horaplantsoen 18
  6717 LT Ede

  06 20 65 57 59 | (0318) 695 322 
  ineke.westerbroek@fondsfysiekeleefomgeving.nl

  Aanmelden voor onze nieuwsbrief