Onze projecten

Op basis van onderzoek en interviews in de praktijk schrijft Fonds Fysieke Leefomgeving een koersdocument. Dat is leidend in ons werk. In het koersdocument vertalen we de kennisbehoefte van overheden naar thema’s. De thema’s worden uitgewerkt in een werkprogramma, dat gevuld wordt met projecten. Momenteel staan er ruim 40 projecten in ons werkprogramma, opgedeeld in vier deelprogramma’s.

Lees meer over onze projecten in de deelprogramma’s

  Koersdocument
  Deelprogramma’s kunnen in de loop van de tijd veranderen. Er kunnen nieuwe bijkomen, andere worden minder relevant. Fonds Fysieke Leefomgeving maakt keuzes op basis van het koersdocument. De Programmaraad van het fonds stelt daarin de koers vast voor de komende tien jaar. De leden bekijken elke twee jaar of bijstelling nodig is.

  Projectenoverzicht 2022
  Een compleet overzicht van projecten die het fonds dit jaar financiert, kunt u downloaden in de gele balk. In de pdf staan alle projecten waaraan onze Programmaraad in 2022 goedkeuring heeft gegeven. Het zijn zowel lopende projecten uit voorgaande jaren als nieuwe projecten voor 2022. Die laatste kunt u bekijken in dit overzicht.

  Bekijk het overzicht van al onze projecten

  Bekijk het overzicht van al onze projecten

   Fonds Fysieke Leefomgeving financiert
   Fonds Fysieke Leefomgeving is alleen financier van collectieve kennisontwikkeling. Kennisinstelling CROW is ‘statutair hoofdaannemer’ van het fonds. Dat houdt in dat CROW het werkprogramma opstelt. Dat gebeurt op basis van ons koersdocument en in samenspraak met de Programmaraad. We hebben voor deze constructie gekozen vanwege de bekendheid en de onafhankelijke positie van CROW in de civieltechnische en infrastructurele sector. Ook heeft CROW meer organisatorische capaciteit.

   CROW voert uit
   De Programmaraad van Fonds Fysieke Leefomgeving heeft intensief contact met CROW over de samenstelling en de uitvoering van het werkprogramma. Het fonds geeft CROW de opdracht om projecten uit te voeren en kennis te ontwikkelen. CROW gaat in nauwe samenwerking met overheden, adviesbureaus, aannemers en andere kennisinstellingen aan de slag om collectieve kennis te ontwikkelen.

   Meer weten over onze projecten?
   Wilt u meer weten over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? De contactgegevens van Fonds Fysieke Leefomgeving staan hieronder.

   Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

   Neem dan contact op met Ineke Westerbroek, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

   Contact

   Fonds Fysieke Leefomgeving
   Horaplantsoen 18
   6717 LT Ede

   06 20 65 57 59 | (0318) 695 322 
   ineke.westerbroek@fondsfysiekeleefomgeving.nl

   Aanmelden voor onze nieuwsbrief