Maximaliseren van het evenwicht tussen mobiliteit, veiligheid en milieu

Nederland staat voor tal van uitdagingen en doelstellingen op het gebied van mobiliteit, veiligheid en milieu. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe richtingen en oplossingen, bijvoorbeeld voor de vergrijzing in combinatie met de opkomst van e-bikes en smart mobility. Tegelijkertijd staan budgetten onder druk door bezuinigingen en is verkeersveiligheid een doorlopend aandachtspunt. Hoe hervinden we het evenwicht?

Overheden hebben behoefte aan meer inzicht in de kosteneffectiviteit van verkeers- en vervoersmaatregelen, zoals kengetallen voor prestaties en kosten en risico’s van verkeers- en vervoersmaatregelen. Nieuwe mobiliteitsoplossingen hebben effect op de benodigde infrastructuur en beïnvloeden de openbare ruimte. Dat maakt afstemming met diverse werkvelden noodzakelijk. 

Projecten

Een aantal voorbeelden van projecten over het maximaliseren van het evenwicht tussen mobiliteit, veiligheid en milieu.

Herziening Handboek Verkeersmanagement

Toegankelijkheid voor iedereen

Wegcategorieën in nieuw perspectief  

Herziening Handboek damwanden

Herziening Handboek Verkeersmanagement

IM-Safe richtlijnen veilige civiele infrastructuur                                                                                       

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief