Onze nieuwe projecten in 2022

Dit jaar financiert Fonds Fysieke Leefomgeving ruim 40 projecten. Op deze pagina staan de nieuwe projecten van 2022. In de komende tijd voorzien we elk project van een uitgebreidere beschrijving.

De rollen en taken van de overheid als opdrachtgever veranderen. De rol van de inkoper neemt toe, deze heeft vaak geen of beperkte technische kennis. De scope van projecten wordt breder en gaat over de hele levenscyclus en steeds vaker over duurzaamheid. De noodzaak om samen te werken met burgers, bedrijven en andere overheden neemt toe.

Nieuwe projecten in 2022

Doorontwikkeling Gegevenswoordenboek Stedelijk Waterbeheer (GWSW) 2022-2023

Kwaliteitsverhoging integrale samenwerking

Maatregelkeuze stedelijk waterbeheer

Proceslijn voorspelbare samenwerking

Richtlijn fietsrotondes

Staalkaarten ondergrondse infrastructuur

Verbetering aanname en registratie meldingen openbare ruimte

Verkenning Implementatie BIM bij gemeenten

Voorrangsregeling fietsers en voetgangers bij geregelde kruispunten - verkenningsfase

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Ineke Westerbroek, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 20 65 57 59 | (0318) 695 322 
ineke.westerbroek@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief