Onze nieuwe projecten in 2023

Dit jaar financiert Fonds Fysieke Leefomgeving 37 projecten. Op deze pagina staan de nieuwe projecten van 2023. In de komende tijd voorzien we elk project van een uitgebreidere beschrijving.

De rollen en taken van de overheid als opdrachtgever veranderen. De rol van de inkoper neemt toe, deze heeft vaak geen of beperkte technische kennis. De scope van projecten wordt breder en gaat over de hele levenscyclus en steeds vaker over duurzaamheid. De noodzaak om samen te werken met burgers, bedrijven en andere overheden neemt toe.

Nieuwe projecten in 2023

Richtlijn ontruimingstijden

Professionalisering Bibliotheek Samenwerkwijzer

Kwartiermaken BORius

Doorontwikkeling IMBOR 2023-2024

Actualisatie Handboek Parkeren

Actualisatie Ontwerpwijzer fietsverkeer - verkennende fase

Actualisatie Richtlijn bebakening en markering

Alles over rotondes

Kruispuntverkenner update - verkennende fase

Richtlijn Toegankelijkheid - verkennende fase

Classificatie wegen en wegsituaties

IFD Bouwen- NTA IA&E installaties beweegbare bruggen

Landelijk kader brugbediening

Platform Bruggen

Inspectie Afvalwatertransportleidingen

Toepassen Circulair Stedelijk waterbeheer

Duurzame infiltratie hemelwater

Ontwikkeling eisensets en leidraden vanuit het PCB

Van Provinciaal naar Professioneel Contractenbuffet - fase 1

Digitale aspecten van werk in uitvoering

Praktijkproeven Biogene Zwavelzuuraantasting (BZA)

Groeiboek Duurzaamheidsmaatregelen kabel- en leidingbranche

Bekijk het overzicht van al onze projecten

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief