Rationaliseren en professionaliseren
van beheer

Een openbare ruimte die goed onderhouden wordt en infrastructuur die goed toegankelijk en veilig is, leiden tot tevreden en gelukkige gebruikers. De wereld van beheer ondergaat momenteel grote veranderingen. De noodzaak ontstaat om risico’s beter te beheersen en om intensiever samen te werken in de beheerketen. De nadruk ligt op de bestaande openbare ruimte en infrastructuur: boven, op en onder het maaiveld. De uitdaging is om het beheer van wat er al is te optimaliseren. Dit aan de hand van vragen als: 'wat is het waard en wat levert het op?'.

Daarnaast hebben overheden behoefte aan inzicht in nieuwe vormen van beheer. De trend is een sober en doelmatig beheer van de openbare ruimte en infrastructuur, zonder grote investeringen. Prestaties van de openbare ruimte en infrastructuur worden breder bekeken dan alleen technisch.

Bovendien telt de beleving van de gebruiker mee én de kosten en baten van het beheer en onderhoud. Ook is het belangrijk dat alle partners in de beheerketen dezelfde taal spreken.

Daarnaast hebben overheden behoefte aan inzicht in nieuwe vormen van beheer. De trend is een sober en doelmatig beheer van de openbare ruimte en infrastructuur, zonder grote investeringen. Prestaties van de openbare ruimte en infrastructuur worden breder bekeken dan alleen technisch.

Bovendien telt de beleving van de gebruiker mee én de kosten en baten van het beheer en onderhoud. Ook is het belangrijk dat alle partners in de beheerketen dezelfde taal spreken.

Projecten

Een aantal voorbeelden van projecten over het rationaliseren en professionaliseren van beheer.

Aansluiting IMBOR op NEN 2767 Conditiemeting

Circulair stedelijk waterbeheer

Datagedreven assetmanagement 

Klimaatadaptatie 2021-2022

Line of Sight

Ontwikkeling Beheersystematiek Openbare Ruimte Civieltechnische Kunstwerken (BS-K) 

Risicogestuurd Persleidingenbeheer

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief