Verbeteren van opdrachtgeverschap

Aanbestedingsprocedures worden complexer door nieuwe wetgeving en door de verbinding met andere werkvelden zoals social return en werk-met-werk maken. Ook verandert het beleid. Overheden besteden meer en vaker uit. Ze kiezen daarbij vaak voor een opdrachtgeversrol die van voorschrijvend naar functioneel gaat. De overheid wil begrijpen en beoordelen, niet meer noodzakelijkerwijs zélf uitvoeren. De controle en de beoordeling van het werk van hun opdrachtnemers wordt daardoor anders.

De rollen en taken van de overheid als opdrachtgever veranderen. De rol van de inkoper neemt toe, deze heeft vaak geen of beperkte technische kennis. De scope van projecten wordt breder en gaat over de hele levenscyclus en steeds vaker over duurzaamheid. De noodzaak om samen te werken met burgers, bedrijven en andere overheden neemt toe.

De rollen en taken van de overheid als opdrachtgever veranderen. De rol van de inkoper neemt toe, deze heeft vaak geen of beperkte technische kennis. De scope van projecten wordt breder en gaat over de hele levenscyclus en steeds vaker over duurzaamheid. De noodzaak om samen te werken met burgers, bedrijven en andere overheden neemt toe.

Projecten

Een aantal voorbeelden van projecten over het verbeteren van opdrachtgeverschap.

Aanpassen CROW400 aan de omgevingswet

Biodiversiteit in aanbesteden en contracteren

Implementatie UAV-GC

Machinerichtlijn beweegbare bruggen

Wegwijzer instrumentarium Duurzaam GWW

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief