Over bijdragen

Fonds Fysieke Leefomgeving ontvangt jaarlijks zo’n anderhalf tot twee miljoen euro. Dat geld wordt ingezet voor collectieve kennisontwikkeling op diverse gebieden.

Met onze bijdrage wordt gewerkt aan projecten en verkenningen op het gebied van...

 • …de kwaliteit van de openbare ruimte
 • …een betere infrastructuur en mobiliteit
 • ...duurzaamheid: klimaatadaptatie | energietransitie | circulair bouwen | biodiversiteit | gezondheid
 • ...participatie in de samenleving
 • …stimuleren van datagebruik en digitalisering
 • ...aanpak van schaarste in kennis en kunde

Geld voor collectieve kennisontwikkeling
Fonds Fysieke Leefomgeving is een zelfstandige stichting. Het fonds wordt gevuld door vrijwillige afdrachten van overheden. Zij doen dat via de RAW-systematiek en de CROW ProContract-systematiek. Al het geld komt volledig ten goede aan de doelstelling van Fonds Fysieke Leefomgeving: de ontwikkeling van collectieve en praktisch toepasbare kennis binnen de civiele techniek. 

Het koersdocument van Fonds Fysieke Leefomgeving

Hoe wij samen met u kennisvragen in kaart brengen.

  Bijdragen en samenwerken
  Bij de financiering van kennisontwikkeling neemt Fonds Fysieke Leefomgeving zelden 100 procent voor zijn rekening. We zijn groot voorstander van samenwerking met andere partijen die willen bijdragen. Dan treedt het multipliereffect op: het effect dat een bestedingsimpuls andere bestedingen uitlokt. Op die manier kunnen extra stappen worden gezet om de kennisontwikkeling nog beter op gang te brengen.

  Meer weten? Neem contact op!
  Fonds Fysieke Leefomgeving vertelt u graag meer over de mogelijkheden om deel te nemen aan de ontwikkeling van collectieve kennis. Onze contactgegevens staan hieronder.

  Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

  Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

  Contact

  Fonds Fysieke Leefomgeving
  Horaplantsoen 18
  6717 LT Ede

  06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
  harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

  Aanmelden voor onze nieuwsbrief