Fonds Fysieke Leefomgeving: de kracht van collectieve kennis

Fonds Fysieke Leefomgeving is het fonds voor de wereld om ons heen. Wij staan voor positieve impact op de fysieke leefomgeving. De kans is groot dat u al kennis heeft gemaakt met ons, want onze inspanningen worden op steeds meer plekken in Nederland zichtbaar. We zijn een belangrijke speler in de wereld van openbare ruimte en infrastructuur. We zijn daarbij vooral actief als financier, verbinder en aanjager van collectieve kennis.

Fonds Fysieke Leefomgeving stelt geld beschikbaar om praktisch toepasbare kennis te ontwikkelen. Die kennis mogen alle overheden en marktpartijen, zoals ingenieurs- en adviesbureaus, gebruiken en inzetten voor hun projecten. De gedachte is dat dit tijd en geld bespaart, en dat de kwaliteit van de openbare ruimte en de infrastructuur verbetert. We hebben daarbij altijd oog voor het dagelijks gebruik van de openbare ruimte door zeventien miljoen Nederlanders.

Steeds is ons doel passende kennisproducten en -diensten te laten ontwikkelen die goed aansluiten bij wat overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan digitale handboeken, softwaretools, kennisnetwerken, cursussen en implementatie-tools.

Het koersdocument van Fonds Fysieke Leefomgeving

Hoe wij samen met u kennisvragen in kaart brengen.

Wat we doen 

Fonds Fysieke Leefomgeving stimuleert de ontwikkeling van collectieve kennis over vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen in de openbare ruimte en op het gebied van infrastructuur. Het kan gaan om thema’s die nu of in de nabije toekomst relevant zijn, en waarbij altijd behoefte bestaat aan kennis op collectief niveau.

Fonds Fysieke Leefomgeving richt zich niet alleen op de kennis van vandaag. We kijken ook naar de kennis van morgen. Thema’s worden periodiek vastgesteld in een koersdocument en verder uitgewerkt. Dit doen we op basis van actueel inzicht in de behoeften van overheden. Ook kijken we naar maatschappelijke ontwikkelingen die effect kunnen hebben op de fysieke leefomgeving.

Nieuwe naam

Fonds Fysieke Leefomgeving is de nieuwe naam van het Fonds Collectieve Kennis-Civiele Techniek (FCK-CT), dat al bijna 25 jaar bestaat. Omdat het fonds haar inspanningen en resultaten graag breder wil delen en het belang van de collectieve bijdrage aan fysieke leefomgeving meer wil benadrukken, is gekozen voor een beter herkenbare naam. Ook wil het fonds haar bijgestelde koers, met naast aandacht voor ontwikkelen van kennis, maar ook meer aandacht voor de toepassing van collectieve kennis in de praktijk, delen met het werkveld.

Deze nieuwe website speelt daarin een belangrijke rol en zal de komende tijd verder worden aangevuld en uitgebreid met informatie. 

Bekijk Fonds Fysieke Leefomgeving in één minuut

Bekijk Fonds Fysieke Leefomgeving in één minuut

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief