Wegwerkzaamheden

Onze partners

Vijf kennisinstituten zijn onze partners. Zij ontvangen financiering van Fonds Fysieke Leefomgeving. Met het geld uit het fonds ontwikkelen zij kennis.

NEN, RIONED, COB en CROW doen kennisprojecten en zorgen dat kennisproducten en -diensten in het werkveld toegepast worden. MPS legt wetenschappelijke verbindingen en biedt opleidingen aan. Alle vijf tezamen vormen onze partners een mooi compleet ‘kenniscollectief’.

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut

NEN logo

Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. NEN zorgt dat die afspraken er komen en legt ze vast in normen en richtlijnen. Voor het fonds is NEN de partner die helpt om landelijke standaarden te ontwikkelen of aan te passen. Zo wordt in het project ‘NTA IA&E-installaties van beweegbare bruggen’ gewerkt aan nieuwe kennis voor één landelijke standaard voor de bediening, besturing, bewakingsinstallatie en elektrische uitrusting van bruggen.

Koepelorganisatie voor stedelijkwaterbeheer

RIONED logo

RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijkwaterbeheer. De stichting zorgt voor afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen. Voor het fonds is RIONED de partner bij programma’s en projecten waar fysieke leefomgeving en stedelijkwaterbeheer elkaar raken. Extreme regenval en perioden van droogte dwingen gemeenten en provincies om anders te gaan nadenken over waterbeheer. RIONED ontwikkelt nieuwe kennis en maakt het beschikbaar, zodat gemeenten en provincies klimaatadaptief kunnen gaan werken.

Kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik

COB logo

Het COB is een netwerkorganisatie die kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik verzamelt, ontwikkelt en ontsluit.

Voor het fonds is COB de partner voor bouwen en ruimtegebruik onder het maaiveld. Onder- en bovengrondse infrastructuur verdienen evenveel aandacht. Met nieuwe kennis kunnen gemeenten rekening houden met de ondergrond, wat onder andere handig is bij omgevingsplannen. Een voorbeeldproject is ‘Staalkaarten ondergrondse infra KA2-04’.

Kenniscentrum voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer

CROW logo

CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer.

Voor het fonds is CROW een partner met diverse rollen. CROW ondersteunt ons werkprogramma secretarieel en ambtelijk. Daarnaast is CROW betrokken in veel projecten die het fonds financiert. Dit op diverse terreinen, zoals infraprojecten aanbesteden en contracteren, integraal verkeersmanagement, datagedreven assetmanagement en binnenstedelijke kademuren.

Stichting Managing Public Space

Programma Managing Public Space logo

MPS is een academisch leerprogramma, dat de toekomstige beheerders van de openbare ruimte opleidt. Het programma verbindt de wereld van beheer met die van de wetenschap.

Voor het fonds is MPS de partner die de doelen van het thema ‘schaarste van kennis en kunde’ invult. Nieuwe kennis is nodig om de grote thema’s van deze tijd – duurzaamheid, klimaat, energie –te koppelen aan kennis over beheer. Mede door een bijdrage van het fonds kan MPS zich ontwikkelen en zorgen voor kennisontwikkeling, -aanbod en -verspreiding.

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief