2019fietsstalling01 72dpi

Veelgestelde vragen

Op deze pagina verzamelen we vragen die vaak bij ons binnenkomen. Klik op een vraag om het antwoord te zien. Heb je zelf een vraag die er niet bij staat? Neem dan contact met ons op.

Voor wie is Fonds Fysieke Leefomgeving bedoeld?

Het fonds richt zich op overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies en andere opdrachtgevers van projecten in de openbare ruimte. Het fonds is er dus niet voor particuliere initiatieven. Het fonds is een zelfstandige stichting en wordt jaarlijks gevuld met ongeveer twee miljoen euro. Dit geld brengen de overheden bij elkaar via een vrijwillige bijdrage.

Waarom is het belangrijk dat Fonds Fysieke Leefomgeving er is?

Ons werkveld is de leefomgeving van 17 miljoen Nederlanders: de openbare ruimte. Deze wereld verandert continu en kent tal van uitdagingen. Het fonds laat kennis ontwikkelen waarmee we Nederland beter, schoner en mooier willen maken. Die kennis hoeft maar één keer ontwikkeld te worden. Vervolgens mogen alle overheden er hun voordeel mee doen. Dat bespaart tijd en geld.

Wat doet Fonds Fysieke Leefomgeving?

Wij brengen trends en behoeften van overheden in kaart. Of het nu gaat over klimaatadaptie, over omgaan met water in stedelijke gebieden of over slimme oplossingen voor verkeer en vervoer: wij  gaan daarover het gesprek aan met gemeenten, provincies en waterschappen. Aan welke kennis hebben zij behoefte?
Vervolgens stellen we geld beschikbaar waarmee onze partners praktisch toepasbare kennis te ontwikkelen. Die kennis mogen alle overheden gebruiken en inzetten voor hun projecten. Het maakt hun werk makkelijker. Het bespaart tijd en geld. Het bevordert samenwerking. We noemen dat de kracht van collectieve kennis.

Hoe komt Fonds Fysieke Leefomgeving aan geld?

Overheden en opdrachtgevers dragen geld af aan het fonds. Dat proces is gekoppeld aan de RAW-afdracht. RAW is de standaard-besteksystematiek in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW). In een bestek en tekeningen leggen overheden precies vast wat de gewenste oplossing is, waarna de aannemer het ontwerp uitvoert. In de digitale omgeving van het bestek bestaat de mogelijkheid om aan te geven om bij te dragen aan het fonds. Het betekent dat opdrachtgevers in dat geval 0,15% van de totale opdrachtsom aan het fonds afdragen. Met dat geld financiert het fonds de ontwikkeling en toepassing van kennis die collectief gebruikt mag worden.

Waar komt Fonds Fysieke Leefomgeving vandaan?

Fonds Fysieke Leefomgeving is sinds november 2021 de nieuwe naam voor het Fonds Collectieve Kennis - Civiele Techniek (FCK-CT). Deze voorloper is in 1997 opgericht en richtte zich vooral op de technische kant. Dat heeft in Fonds Fysieke Leefomgeving een vervolg gekregen, waarbij in de afgelopen jaren steeds meer nadruk is gekomen op de maatschappelijk relevante impact.

Welke projecten financiert Fonds Fysieke Leefomgeving?

Fonds Fysieke Leefomgeving ontvangt jaarlijks ongeveer twee miljoen euro uit vrijwillige afdrachten van overheden. Dat geld zetten we in voor collectieve kennisontwikkeling op deze gebieden:

  • De kwaliteit van de openbare ruimte
  • Een betere infrastructuur en mobiliteit
  • Duurzaamheid: klimaatadaptatie | energietransitie | circulair bouwen | biodiversiteit | gezondheid
  • Participatie in de samenleving
  • Stimuleren van datagebruik en digitalisering
  • Aanpak van schaarste in kennis en kunde

Op deze pagina vind je een compleet overzicht van de projecten die we dit jaar financieren.

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief