Fonds Fysieke Leefomgeving

De kracht van collectieve kennis

Hoe ontwikkelen we een veilige rotonde? Hoe combineren we bomen succesvol met de infrastructuur? Wat is assetmanagement, hoe implementeren we dat?

Fonds Fysieke Leefomgeving is het fonds voor de wereld om ons heen. Wij staan voor positieve impact op de fysieke leefomgeving. De kans is groot dat u al kennis heeft gemaakt met ons, want onze inspanningen worden op steeds meer plekken in Nederland zichtbaar.
Fonds Fysieke Leefomgeving is een belangrijke speler in de wereld van openbare ruimte en infrastructuur. We zijn daarbij vooral actief als financier, verbinder en aanjager van de ontwikkeling van collectieve en praktisch toepasbare kennis binnen de civiele techniek.

Ons doel

Het doel van Fonds Fysieke Leefomgeving is een bijdrage leveren aan de openbare ruimte en infrastructuur in Nederland. We doen dat door actief te zijn op het gebied van ontwikkeling, borging en toepassing van collectieve kennis. De focus ligt op vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen in de fysieke leefomgeving, die nu of in de nabije toekomst relevant zijn voor onze doelgroepen.

Fonds Fysieke Leefomgeving richt zich primair op de realisatie, verbetering en beheer van de fysieke leefomgeving vanuit het perspectief van de techniek, met oog voor het gebruik ervan. Het gaat om díe ruimte die wordt beheerd door publieke opdrachtgevers, en die collectieve voorzieningen biedt voor verplaatsing, verblijf, vermaak en vermarkting.

Bekijk Fonds Fysieke Leefomgeving in één minuut

Ons doel

Het doel van Fonds Fysieke Leefomgeving is een bijdrage leveren aan de openbare ruimte en infrastructuur in Nederland. We doen dat door actief te zijn op het gebied van ontwikkeling, borging en toepassing van collectieve kennis. De focus ligt op vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen in de fysieke leefomgeving, die nu of in de nabije toekomst relevant zijn voor onze doelgroepen.

Fonds Fysieke Leefomgeving richt zich primair op de realisatie, verbetering en beheer van de fysieke leefomgeving vanuit het perspectief van de techniek, met oog voor het gebruik ervan. Het gaat om díe ruimte die wordt beheerd door publieke opdrachtgevers, en die collectieve voorzieningen biedt voor verplaatsing, verblijf, vermaak en vermarkting.

Bekijk Fonds Fysieke Leefomgeving in één minuut

Hoe u kunt bijdragen aan de doelen van het fonds

Hoe u kunt bijdragen aan de doelen van het fonds

Wat wij financieren

Fonds Fysieke Leefomgeving ontvangt jaarlijks zo’n anderhalf tot twee miljoen euro vanuit vrijwillige afdrachten van overheden. Dat geld wordt ingezet voor collectieve kennisontwikkeling op diverse gebieden:

  • De kwaliteit van de openbare ruimte
  • Een betere infrastructuur en mobiliteit
  • Duurzaamheid: klimaatadaptatie | energietransitie | circulair bouwen | biodiversiteit | gezondheid
  • Participatie in de samenleving
  • Stimuleren van datagebruik en digitalisering
  • Aanpak van schaarste in kennis en kunde

Het koersdocument van Fonds Fysieke Leefomgeving

Hoe wij samen met u kennisvragen in kaart brengen.

Nieuws

Coen van Haasteren

Deelprogramma’s | ‘We gaan altijd voor het persoonlijke gesprek’

25 april 2024

Ruim anderhalf jaar geleden nam programmamanager Coen van Haasteren het voortouw om Fonds Fysieke Leefomgeving te voorzien van deelprogramma’s. Vandaag publiceert het fonds het 72-pagina tellende resultaat. Twaalf thema’s staan beschreven, van ‘duurzaam groen’ tot ‘klimaatneutraal en circulair bouwen’, en van ‘werk en veiligheid’ tot ‘bouwprocesmanagement’. Waarom is dat nodig? En wat brengen de deelprogramma’s? Coen praat ons bij.

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief