Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Fonds Fysieke Leefomgeving, Horaplantsoen 18, 6717 LT te Ede. Fonds Fysieke Leefomgeving neemt de privacy van haar bezoekers serieus en zal persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt Fonds Fysieke Leefomgeving zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/GDPR) voorschrijft.

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelt Fonds Fysieke Leefomgeving net als veel andere websites, voor analysedoeleinden bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers en het gebruik van haar website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken op onze website is te vinden in het Cookie Statement.

In dit Privacy Statement leest u hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen en wat uw rechten zijn.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Fonds Fysieke Leefomgeving gegevens vast. Dit is het geval als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Fonds Fysieke Leefomgeving. Bij gegevens over u als klant gaat het om gegevens zoals: contactgegevens, functiegegevens en interesses die u opgeeft.

Fonds Fysieke Leefomgeving gebruikt deze gegevens om u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen. Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Fonds Fysieke Leefomgeving gaat zorgvuldig om met uw gegevens, uiteraard conform de vereisten die hier door de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/GDPR) aan worden gesteld.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan dit gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Fonds Fysieke Leefomgeving. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden.

In overeenstemming met de Telecommunicatiewet gebruikt Fonds Fysieke Leefomgeving het e-mailadres om u van informatie te voorzien over uitgaven en diensten op uw vakgebied van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Bij de komst van een discussieforum op de website geven deelnemers door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en zij geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

Afmelden
Fonds Fysieke Leefomgeving houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Fonds Fysieke Leefomgeving geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.), dan kunt u dit per e-mail melden bij info@fondsfysiekeleefomgeving.nl of per post via:

Fonds Fysieke Leefomgeving
Postbus 37
6710 AB Ede

Beveiliging
De privacywetgeving verplicht Fonds Fysieke Leefomgeving de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Fonds Fysieke Leefomgeving heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten Nederland. 

Fonds Fysieke Leefomgeving heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door Fonds Fysieke Leefomgeving genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Fonds Fysieke Leefomgeving kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens
Het is niet toegestaan bijzondere persoonsgegevens op te slaan, behalve als het strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening en er een grondslag voor is. Fonds Fysieke Leefomgeving verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van websitebezoekers.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Fonds Fysieke Leefomgeving over u heeft. Op zo’n verzoek reageren wij binnen één maand; dit is de wettelijke reactietermijn. Indien er onjuistheden voorkomen in de bij ons bekende gegevens, kunnen deze op verzoek worden gecorrigeerd of volledig worden verwijderd. 

Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Fonds Fysieke Leefomgeving, Postbus 37, 6710 BA Ede. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Fonds Fysieke Leefomgeving met uw gegevens omgaat. U kunt uw verzoek ook per e-mail versturen naar info@fondsfysiekeleefomgeving.nl.

Fonds Fysieke Leefomgeving en andere websites
Op de sites van Fonds Fysieke Leefomgeving treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Fonds Fysieke Leefomgeving kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Fonds Fysieke Leefomgeving behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy Statement om op de hoogte te zijn van het privacybeleid van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 3 november 2021.