Wat produceert Fonds Fysieke Leefomgeving? 

10 november 2022

‘Welke projecten voeren jullie uit?’ ‘En wat voor producten maakt het fonds?’ Het zijn twee vragen die ons vaak gesteld worden. Niet alleen vanuit de sector maar ook binnen het fonds levert dit soms interessante gesprekken op. Het eenvoudige antwoord op beide vragen is: ‘geen enkele’!

Duurzaam Groen verkennen

15 september 2022

In ons koersdocument brengen we kennisvragen in kaart. Een daarvan gaat over biodiversiteit. Fonds Fysieke Leefomgeving heeft geen traditie met het onderwerp. Daarom heeft de Programmaraad onlangs opdracht gegeven voor de verkenning van het deelthema ‘Duurzaam Groen’. Doel is een toetsingskader.

Bekijk hier onze nieuwsbrieven

Bekijk hier onze nieuwsbrieven

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Ineke Westerbroek, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 20 65 57 59 | (0318) 695 322 
ineke.westerbroek@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief