Duurzaam groen

Duurzaam Groen verkennen

15 september 2022

In ons koersdocument brengen we kennisvragen in kaart. Een daarvan gaat over biodiversiteit. Fonds Fysieke Leefomgeving heeft geen traditie met het onderwerp. Daarom heeft de Programmaraad onlangs opdracht gegeven voor de verkenning van het deelthema ‘Duurzaam Groen’. Doel is een toetsingskader.

Aan welke kennis over biodiversiteit heeft de doelgroep behoefte, welke kennis is al beschikbaar, en in welke vorm moet die kennis worden aangeboden? Op die en meer vragen moet de verkenning antwoord geven.

De verkenning wordt in het najaar van 2022 uitgevoerd door Royal Haskoning DHV. Programmamanager Coen van Haasteren is begeleider namens het Fonds.

Coen: “Biodiversiteit is een grote maatschappelijke opgave. Voor Fonds Fysieke Leefomgeving is biodiversiteit alleen relevant als het de fysieke leefomgeving (inrichting of beheer) beïnvloedt. Er is vooral behoefte aan het toepasbaar en meetbaar maken voor inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte.”

Binnenkort publiceren we meer informatie over de verkenning van het deelthema ‘Duurzaam Groen’.

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief