Fonds Fysieke Leefomgeving: meer dan het vinkje!

1 december 2021

De kans is groot dat u ons fonds alleen kent van de ‘afdracht-optie’ in de RAW-systematiek en de CROW ProContract-systematiek. Met het vinkje aan steunt u automatisch Fonds Fysieke Leefomgeving. Vervolgens zetten wij alle bijdragen samen in om collectieve kennis te laten ontwikkelen, toepassen en verspreiden. Kennis dus waar iedereen iets aan heeft.

Alle overheden en de marktpartijen die hen ondersteunen, zoals advies- en ingenieursbureaus, mogen de collectieve kennis gebruiken en inzetten voor hun eigen werkzaamheden. Het bespaart tijd en geld en het bevordert samenwerking. Dat is de kracht van collectieve kennis van Fonds Fysieke Leefomgeving. Maar hoe is het zover gekomen? Waar komen wij vandaan?

Het begint in 1997

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincies, de VNG en de Unie van Waterschappen richten de ‘Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW’ ofwel FCO op. Ze doen dat om collectief onderzoek te financieren in de grond-, water- en wegenbouw. Het is nodig omdat zulk werk tussen wal en schip dreigt te vallen door de trend van instituutsfinanciering naar projectfinanciering.

Vrijwillige bijdragen

Het FCO bedenkt een andere manier om fondsen te werven voor de GWW-sector. Iedereen die werkt in de RAW-systematiek kan voortaan vrijwillig een afdracht doen aan het FCO. De bijdrage wordt op 0,15% van de aannemingssom gesteld. Dat percentage is nu, 24 jaar later, nog steeds hetzelfde. Ook de manier waarop het geld voor het fonds binnenkomt is niet wezenlijk veranderd.

Structurele financieringsbron

Terug naar de jaren negentig. Het FCO wordt al snel een structurele financieringsbron voor praktische, dagelijks toepasbare kennis. En niet alleen voor GWW-sector, maar ook voor verkeer en vervoer en de openbare ruimte. Gemeenten, provincies en waterschappen en hun opdrachtnemers profiteren van kennisproducten en -diensten van het FCO.

Succes en verbeterpunten

Het blijkt een succesformule. Maar er zijn ook verbeterpunten: meer grip op de kennisagenda en de looptijd van projecten. En minder discrepantie tussen de herkomst van de FCO-gelden en de bestuurlijke samenstelling. Besloten wordt het FCO op te heffen en op 28 juni 2012 door te gaan als Stichting Fonds Collectieve Kennis-Civiele Techniek (FCK-CT).

Met de tijd mee

Het FCK-CT breidt het werkterrein uit en de programmaraad presenteert voor het eerst een hoofdlijnenprogramma. Daarin staan thema’s, wensen en behoeften op het gebied van kennisontwikkeling en -toepassing. Het wordt vertaald in een jaarlijks werkprogramma. Uitdagingen en wensen en eisen aan de leefomgeving volgen elkaar steeds sneller op.

In 2020 is het fonds opnieuw geëvalueerd. Naast kennisontwikkeling wordt de ontsluiting van kennis steeds belangrijker. Ook is de roep om meer bekendheid te geven aan het fonds een belangrijke wens. De nieuwe naam ‘Fonds Fysieke Leefomgeving’ die daarbij past, is in november 2021 een feit.

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief