‘Ik vind het vooral leuk om kennis met mensen te verbinden’

24 februari 2022

Voor velen is RAW een bekende klank, maar wat het exact is en waartoe het dient blijkt minder bekend. En wat is de verbinding van RAW met Fonds Fysieke Leefomgeving? Enkel het vinkje dat je tegenkomt wanneer je een RAW-bestek registreert? Alle reden om dit eens nader uit de doeken te doen, zeker nu RAW in 2022 vijftig jaar wordt.

Barbara: “RAW is een zeer belangrijke spil. Het vinkje voor afdracht aan Fonds Fysieke Leefomgeving is de logische verbinding tussen RAW en het fonds. Via de afdracht met het vinkje komt geld binnen om kennis over de openbare ruimte en infrastructuur te laten ontwikkelen, toepassen en beheren. In 2021 zijn 6.562 RAW-bestekken geregistreerd. Daarvan hebben er 2.446 een vinkje met ‘ja’ gezet voor afdracht aan Fonds Fysieke Leefomgeving.

RAW is een onderdeel van CROW, ook een begrip op zich. CROW is in 1987 ontstaan uit een fusie van het Studie Centrum Wegenbouw, het Studiecentrum Verkeerstechniek (SVT), en de stichting Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw.

Uit die laatste fusiepartner komt RAW voort zoals we het nu kennen. Met RAW is het net als bij wc: het is een versteende uitdrukking geworden waarvan lang niet iedereen meer weet waar het oorspronkelijk voor staat. Wie thuis is in RAW vraagt zich niet meer af wat het is en wat het doet. Maar die behoefte bestaat wel bij andere gebruikers. Daarom prijkt bovenaan raw.nl de definitie van RAW: het kader om afspraken in bouwcontracten te maken en goed vast te leggen. Dat gaat heel breed: van rioleringen tot biodiversiteit. RAW is net een kapstok waar je alle juridische, administratieve en technische voorwaarden aan ophangt.

Kennis met mensen verbinden
RAW.nl
is het platform dat volledig over RAW gaat. CROW zelf heeft eigenlijk al heel veel ‘mini-community’s’: groepen gelijkgestemden die met elkaar veel weten over een specifiek onderwerp. Dat inzicht wilde ik verder brengen. Ik vind het vooral leuk om kennis met mensen te verbinden. En mensen met mensen. Van oorsprong ben ik verkeer- en stedenbouwkundige. Bij CROW ben ik zeventien jaar geleden begonnen in dat vak en gaandeweg ben ik via allerlei programma’s terechtgekomen in mijn huidige functie. Ik ben iemand die precies wil weten wat ik van een ander kan verwachten, en andersom. En ik zoek graag de verbinding op, zowel op inhoud als op de mens. Het werk van communitymanager past daar goed bij. Bij het RAW-team heb ik daarmee meteen een mooie uitdaging gevonden.

Ik vind het vooral leuk om kennis met mensen te verbinden. En mensen met mensen. 

Van één webpagina naar actief RAW-netwerk
Met het RAW-team zijn we in januari 2020 begonnen met een pilot om te ontdekken waar RAW-gebruikers op zitten te wachten. Stapje voor stapje is raw.nl van een eenvoudige webpagina een platform geworden boordevol kennis. En met een actieve en enthousiaste gebruikersgroep: in het afgelopen jaar is ruim 47.000 keer een beroep gedaan op RAW.nl. En dat aantal groeit. De doelgroep heeft veel behoefte om kennis te halen en te brengen. De leden informeren en helpen elkaar en wisselen ideeën uit, en ik geef daarbij ondersteuning en begeleiding. Het is een levendig platform geworden: een gemeenschap van mensen met een gezamenlijke interesse. Levendig is het online op RAW.nl, maar evengoed op onze goedbezochte fysieke en digitale bijeenkomsten.

Populair is bijvoorbeeld ook de rubriek RAWeetjes, een serie met veelgestelde vragen uit de praktijk met een uitgebreid antwoord, gegeven met kennis vanuit de RAW-systematiek. De RAWeetjes zijn niet nieuw, ze bestaan al jaren. Daarom is het extra mooi om er via RAW.nl aandacht aan te geven zodat gebruikers op een laagdrempelige manier informatie kunnen halen en brengen over actuele onderwerpen. Hoe moet ik omgaan met vrijgekomen asfalt? Wie is verantwoordelijk voor de gevolgen van een tegenstrijdigheid in het bestek? Waar staan de kenmerken ‘H’ en ‘R’ voor in bestekschrijfsoftware?

Dé beweegreden om het RAW-platform te beginnen waren signalen dat bij diverse RAW-gebruikers de kennis ontbrak om goed met de systematiek te werken. Ze vonden vaak niet wat ze zochten en waren daarbij op zoek naar de ervaring van andere RAW-gebruikers. Nu gaat dat veel beter. We hebben ook een RAW-helpdesk en we organiseren bijeenkomsten zoals RAW-cafés waar RAW-professionals informeel het gesprek met elkaar kunnen aangaan. We tellen momenteel ruim 800 gebruikersaccounts, allemaal professionals. Onze nieuwsbrief ‘Aanbesteden en Contracteren’ wordt verzonden aan circa 10.000 abonnees. Zulke cijfers zijn geen doel op zich, maar laten wel zien dat we kennelijk voorzien in een behoefte. Het is heel mooi om het zo te zien groeien.

Reden voor een feestje
Sinds 2015 zijn er 54.670 RAW-bestekken geregistreerd. Met vijftig jaar RAW vieren we dat het een systematiek is die bewezen betrouwbaar is. En houvast geeft aan zoveel partijen. Die mijlpaal van een halve eeuw is een feestje waard. We koppelen feest aan inhoud om er samen met onze gebruikers voor te zorgen dat we stappen zetten richting de volgende 50 jaar van RAW. We hebben de ervaring en het inzicht van onze gebruikers nodig om de juiste stappen richting de toekomst te zetten. Zo zorgen we ervoor dat RAW in 2072 nog steeds relevant is. Het RAW-netwerk in stand houden en uitbreiden om aan deze RAW-toekomstvisie te werken met alle betrokken RAW-professionals binnen en buiten CROW is daarom mijn doel. En daar heb ik ontzettend veel zin in!

RAW heeft de afgelopen vijftig jaar de kracht bewezen om op een goede manier gestandaardiseerde informatie vast te leggen. Als mensen een RAW-bestek registreren, weten ze wel waarvoor het vinkje staat. Maar weten ze ook waarom het nodig is? Qua communicatie staat het fonds nog in de kinderschoenen vind ik, en dat is ook begrijpelijk, het zou mooi zijn om dit uit te breiden. Bijvoorbeeld door aannemers aan het woord te laten die vertellen waarom ze bewust de keuze hebben gemaakt om af te dragen aan het fonds. Als je een euro in een collectebus stopt, wordt die toch veel meer waard als je weet wat er precies mee gebeurt?”

Meer informatie
Meer weten over RAW? Kijk op raw.nl of neem contact op met de RAW-helpdesk. Alles over de festiviteiten rond 50 jaar RAW lees je op deze pagina.

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief