‘Kijk over de schutting en ga na welke kennis je samen nodig hebt’

16 december 2021

Interview met Ineke Westerbroek, programmasecretaris bij Fonds Fysieke Leefomgeving.

“Iedereen kent wel het gevoel dat je in de waan van de dag met je eigen werk bezig bent. Je kijkt dan zelden over de schutting. Terwijl daar zo veel moois te halen is. In de sector leeft wel de gedachte om meer samen te doen, maar de urgentie en de daadkracht ontbreekt veelal. Als er kennis nodig is, gaan velen zelf aan de slag. Met als gevolg dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Fonds Fysieke Leefomgeving zet zich daarom in om collectieve kennis te laten ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan het werkveld fysieke leefomgeving. Daarom zet je het vinkje in RAW en wordt het een beter en mooier Nederland.”

Van ons allemaal

“Het fonds is financier, verbinder en aanjager. Het geld dat je via het vinkje afdraagt, is van publieke opdrachtgevers en dus eigenlijk van iedereen. Dan is het ook logisch dat de kennis die ermee gemaakt wordt ook van ons allemaal is. Maar belangrijker dan geld vind ik het om de verbinding te zoeken. Kijk over de schutting en ga na welke kennis je samen nodig hebt. Financiering zie ik daarbij als middel om met elkaar slimmer en mooier bezig te zijn.”

Het fonds laten draaien

“Als programmasecretaris zorg ik vooral dat het fonds goed draait. Dus dat de leden van de Programmaraad en de Raad van Toezicht goed kunnen functioneren. Daarbij ben ik bewaker van de belangen en het gedachtegoed van de Programmaraad. Naast formuleren van het koersdocument en uitvoeren van verkenningen, samen met de programmamanager, zorg ik ook voor de communicatie. Ook het contact met degenen die een bijdrage leveren aan het fonds door een vinkje te zetten, loopt via mij. Zo maak ik het als programmasecretaris mogelijk om samen met en door de sector collectieve kennis te ontwikkelen. En natuurlijk om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk vinkjes gezet worden.”

Ieder voor zich

“Een wereld zonder fonds is een wereld waarin het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. We hebben te maken met publieke opdrachtgevers. Ik vind dat we de plicht hebben om elkaar te helpen. Is het bijvoorbeeld niet heel bijzonder dat gemeenten dezelfde zorgtaken en plichten hebben, maar dat elke gemeente op zich een heel eigen organisatie kent? Ik verwonder mij erover dat ze allemaal op een andere manier bezig zijn. Natuurlijk maakt het uit of een gemeente op veen, klei of zand ligt, aan de kust of in het binnenland, of met verschillende achtergronden en culturen. En zo zijn er meer verschillen. Maar dat neemt niet weg dat er grote gemene delers bestaan. Zoals klimaat en energietransitie. Met die uitdagingen heeft iedereen te maken en daar kun je niet individueel iets op bedenken. Hoe fijn is het dan als er collectieve kennis is!”

Het collectief helpen

“Intussen werk ik dertien jaar in de wereld van openbare ruimte en infrastructuur. In de afgelopen periode was ik bijvoorbeeld betrokken bij de projecten iAMPro en CROW Levende Stad. Ook ben ik dagvoorzitter van het NCBOR, hét congres voor beherend Nederland. Dit najaar is het helaas uitgesteld, maar 21 april 2022 is het zover, voor de negende keer. Ik heb enthousiast ja gezegd op de vraag of ik programmasecretaris Fonds Fysieke Leefomgeving wilde worden, omdat ik mijn ervaring, kennis en netwerk graag inzet om te helpen, samen kennis te delen.”

Wie zijn we en wat doen we?

“In 2020 is het fonds geëvalueerd. We hebben onszelf de vraag gesteld: wat gaat goed en wat kan beter? Kansen bleken vooral te liggen op het gebied van bekendheid, herkenbaarheid en zichtbaarheid. Wie zijn we en wat doen we? In ons koersdocument staat waar we naartoe willen. Maar dat is maar een document. We financieren, verbinden en jagen aan. We gaan ervoor om met elkaar op zoek te gaan naar manieren om meer impact te maken. We kunnen wel allerlei projecten stimuleren, maar hoe zorgen we er dan voor dat er zo veel mogelijk mensen gebruik gaan maken van de kennis? Ook dat is belangrijk in de komende tijd.”

Kracht van eenvoud

“Mensen kennen ons nu vaak alleen van het vinkje bij de RAW-afdracht. Maar we willen de hele sector overtuigen van de nut en noodzaak van het fonds. Onze nieuwe naam was mede daarom nodig. Het is nu sneller duidelijk waar we van zijn. We hebben best intensief over de nieuwe naam nagedacht. In plaats van een ingewikkelde fantasienaam hebben we bewust gekozen voor Fonds Fysieke Leefomgeving. Het is de kracht van eenvoud. En de kracht van collectieve kennis.”

Meer informatie

Wil je Ineke een vraag stellen of meer weten over Fonds Fysieke Leefomgeving? Kijk rond op deze website of neem contact op via ineke.westerbroek@fondsfysiekeleefomgeving.nl | 06 20 65 57 59.

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief