Klimaatkrachtig Delfland logo

Nieuw in de Programmaraad: Rob van der Most

16 november 2023

Onlangs is Rob van der Most toegetreden tot de Programmaraad van Fonds Fysieke Leefomgeving. De raad telt nu elf leden. Met Robs toetreding is nu ook het waterschap vertegenwoordigd in de Programmaraad.

Rob van der Most

Rob: “Water is de blauwe draad door mijn leven. Van dammen bouwen in riviertjes, via de studie civiele techniek, tot hoofduitvoerder in de weg- en waterbouw werk ik nu al geruime tijd in diverse functies bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Momenteel ben ik coördinator Samenwerking Klimaatadaptatie.

Water is de vormgever van het Nederlandse landschap. Met kanalen, dammen, pompen, riolen, enzovoort hebben we het water ‘getemd’. Maar water kruipt waar het niet gaan kan. Met de klimaatverandering merken we hoe belangrijk de rol van water is in de fysieke leefomgeving. Naast wateroverlast zien we droogte, bodemdaling en verzilting. Bij de vraag ‘hoe voeren we het water zo snel mogelijk af?’ komt de vraag ‘hoe houden we het water zo veel mogelijk vast?’.

Ik heb erg veel zin om mijn ervaring en kennis van water in te zetten bij Fonds Fysieke Leefomgeving. Samen kunnen we voor klimaatadaptatie bij inrichting, beheer en onderhoud het verschil maken.”

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief