Tunnelbouw Amsterdam

Verkenning van meerdimensionale duurzame stedelijke inrichting

16 maart 2023

Ruimte is schaars in Nederland en wordt van alle kanten geclaimd. Onder andere woningbouw, klimaat, energietransitie, mobiliteit en gezondheid en welzijn leveren lokale overheden hoofdbrekers op. De inrichting van steden op en onder het maaiveld is inmiddels zó complex dat een benadering ‘in 3D’ nodig is. Hoe dat eruit moet komen te zien, verkent het fonds momenteel samen met partners en een onafhankelijk adviserend adviesbureau.

Fonds Fysieke Leefomgeving brengt de verkenning onder in het nieuwe deelthema ‘3D Duurzame stedelijk inrichting’. We hebben geen traditie met het onderwerp. Daarom heeft de Programmaraad onlangs opdracht gegeven voor de verkenning van het deelthema. 

Boven- én ondergronds belangen afwegen
Het ruimtevraagstuk was tot dusver vooral een bovengrondse belangenafweging. Inmiddels is het een meerdimensionale kwestie: afstemming tussen de bovengrondse en ondergrondse wereld is essentieel. 

Ingewikkelde integrale inpassingopgave
Programmamanager Coen van Haasteren, begeleider namens het fonds: “Het deelprogramma richt zich op een nieuwe groep van ontwerpers van de stedelijke openbare ruimte, die gesteld staat voor deze ingewikkelde integrale inpassingopgave.”

Kennisvragen
Daarbij komt voor het fonds de uitdaging om antwoord te krijgen op vragen over nieuwe kennis die nodig is om met het thema aan de slag te gaan:
• Welke doelgroepen wil het fonds bedienen?
• Aan welke kennis hebben de doelgroepen behoefte?
• Welke kennis is al beschikbaar?
• In welke vorm moet die kennis worden aangeboden?

Coen: “Op die en meer vragen moet de verkenning antwoord geven. Het doel is een afwegingskader.”

Samenwerking
De verkenning is een samenwerking tussen het Fonds Fysieke Leefomgeving, CROW en het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). Royal Haskoning DHV voert de kennis in het eerste halfjaar van 2023 uit.

Meer informatie
Binnenkort publiceren we meer informatie over de verkenning van het deelthema ‘3D Duurzame stedelijk inrichting’.

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief