Voetgangersbrug NS station

Wat produceert Fonds Fysieke Leefomgeving? 

10 november 2022

‘Welke projecten voeren jullie uit?’ ‘En wat voor producten maakt het fonds?’ Het zijn twee vragen die ons vaak gesteld worden. Niet alleen vanuit de sector maar ook binnen het fonds levert dit soms interessante gesprekken op. Het eenvoudige antwoord op beide vragen is: ‘geen enkele’!

Fonds Fysieke Leefomgeving is een fonds, en zoals elk fonds zijn we er om met geld anderen te helpen. Dat is misschien wat simplistisch gezegd, maar in de kern wel waar het op neerkomt. Natuurlijk doen we meer, maar al onze activiteiten hebben te maken met financiering om kennis te ‘maken’, ontwikkelen en toe te passen voor het collectief belang van Nederland.

Financieren, verbinden, aanjagen
Fonds Fysieke Leefomgeving is het fonds voor de wereld om ons heen. Het staat voor positieve impact op de fysieke leefomgeving. Daarbij zijn wij actief als financier, verbinder en aanjager van de ontwikkeling van collectieve en praktisch toepasbare kennis binnen de civiele techniek.

Wat we doen
We brengen trends en behoeften van overheden in kaart. Daarbij doen we soms verkenningen om de vraag scherper te krijgen. Bijvoorbeeld over duurzaam bouwen. Of over schaarste in kennis en kunde. We gaan het gesprek aan met overheden, adviesbureaus en bedrijven. Waar hebben zij behoefte aan?

Tijd en geld besparen
Vervolgens stellen we geld beschikbaar om praktisch toepasbare kennis te laten ontwikkelen. Die kennis mag de hele sector gebruiken en inzetten voor hun projecten. Het maakt hun werk makkelijker, het bespaart tijd en geld en het bevordert samenwerking. Dat is de kracht van collectieve kennis.

Kennisinstituten: onze partners
De kennis daadwerkelijk ontwikkelen, projecten uitvoeren en kennisproducten en -diensten in het werkveld borgen, delen en toepasbaar maken, dát doen de collectieve kennisinstituten NEN, RIONED, COB en CROW. MPS legt wetenschappelijke verbindingen en biedt opleidingen aan. Alle vijf tezamen vormen onze partners een mooi compleet ‘kenniscollectief’.

Deze vijf kennisinstituten ontvangen financiering uit het fonds

NEN logo
NEN

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut

RIONED logo

Koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer

COB logo
COB

Kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik

CROW logo

Kenniscentrum voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer

Programma Managing Public Space logo
MPS

Stichting Managing Public Space

Meer informatie
Binnenkort publiceren we op onze website een pagina met uitgebreidere informatie over onze partners. We laten het in de nieuwsbrief weten als de pagina er is.

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief