‘Een wereld zonder fonds is de wereld van ieder voor zich’

15 februari 2023

Harold Schonewille is sinds 1 februari de nieuwe programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving. Daarnaast werkt hij op de HR-afdeling van CROW en hij is raadslid bij een gemeente in het midden van het land. “Ik ben graag van betekenis voor de gemeenschap en voel mij persoonlijk betrokken bij de omgeving.” Dat is wat Harold drijft in zijn werk in de politiek en voor het fonds.

Harold: “Hét raakvlak in mijn functies is natuurlijk de maatschappij. Daar doe je het voor in beide gevallen. Maar zowel gemeenten als een geldverstrekker zijn instanties die voor velen op een afstand staan. Pas als het mensen meteen raakt, krijgt het waarde voor ze. Kijk bijvoorbeeld naar de actuele situatie met de Margriettunnel in de A7.

Levenloze grijze dingen
Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om mensen te blijven betrekken bij de fysieke leefomgeving. Nederland wordt voller en drukker. We zijn met 18 miljoen inmiddels en dat heeft gevolgen voor de leefomgeving en leefbaarheid. Een overheid, de politiek of een fonds heeft geen directe, klip-en-klare oplossingen. Wel op de langere termijn.

De meerwaarde van het fonds is dat we subsidies verstrekken om kennis te ontwikkelen die invloed heeft om Nederland vooruit te helpen. Het laatste wat je wilt is dat infrastructuur ‘stilstaat’. Je moet het in gang houden. Natuurlijk zijn tunnels, bruggen en rotondes levenloze grijze dingen in het landschap. De beweging komt van het verkeer, de mensen die iets van de brug of tunnel vinden, de plek die een kunstwerk inneemt in het groen.

In je eentje kun je minder dan samen
Wat het fonds doet, gaat over grijs én groen. Dat is mijn overtuiging. En ik merk om mij heen dat dat besef is gegroeid, geholpen door ‘grote thema’s’ zoals klimaatadaptatie. De belevingswereld van inwoners en overheden is ook breder. Voorheen was het: ‘we leggen een weg aan van A naar B en die kruist de weg van C naar D’. Nu ontwikkelen we met collectieve kennis bijvoorbeeld een meanderend duurzaam fietspad, met waterberging, biodiversiteit, ledverlichting en bankjes. Het gaat om de samenhang van alles wat zich in de openbare ruimte bevindt. De naam van het fonds dekt de lading daarom heel goed.

De collectiviteit is kenmerkend voor het fonds. In je eentje kun je minder dan samen. Vandaar ook ‘de kracht van collectieve kennis’. Als iedereen een klein beetje inlegt, hebben we met elkaar veel meer slagkracht. Een wereld zonder fonds is de wereld van ieder voor zich. Waarin we ieder op een eigen eilandje het wiel uitvinden. Dat moeten we niet willen.

‘De collectiviteit is kenmerkend voor het fonds.
In je eentje kun je minder dan samen.’

Schitterend gegeven
Ik heb ‘ja’ gezegd tegen de functie van programmasecretaris omdat ik mij persoonlijk betrokken voel bij de omgeving en de gemeenschap. Zelf had ik behoefte aan een extra stap, vooral bestuurlijk. Ineke Westerbroek wilde zich weer volledig aan haar CROW-activiteiten wijden. Dus dat was een mooie match.

De Programmaraad en de Raad van Toezicht van het fonds help ik bij de besluitvorming over onze programma’s. Concreet betekent het: vergaderingen voorbereiden, de agenda meebepalen, in gesprek zijn met de voorzitters. Daarnaast is het mijn taak om Fonds Fysieke Leefomgeving te promoten en het aantal afdrachten te vergroten. Ook daar kijk ik naar uit. Ik vind het een schitterend gegeven dat overheden via het vinkje in RAW in feite zeggen: ‘ja, ik draag graag bij aan de ontwikkeling van kennis waar we allemaal wat aan hebben’.

Investering die zich dubbel en dwars terugbetaalt
Ik kan goed begrijpen dat een gemeente in eerste instantie denkt: ‘wat heb ik nu aan die afdracht?’. Laatst werd mij weer eens het belang in de praktijk duidelijk. Op een beurs sprak ik een consultant die heel blij was met de collectieve kennis die hij kon gebruiken bij zijn opdrachtgever, een gemeente. Om een rotonde aan te leggen had zijn bureau waanzinnig goede ideeën.

Maar ja, er zijn natuurlijk allerlei richtlijnen, voorwaarden en standaarden om je aan te houden. Met kennis uit vergelijkbare cases uit andere gemeenten, collectieve kennis dus, kon de rotonde relatief snel worden aangelegd. Sneller in ieder geval dan wanneer de gemeente zelf alles had moeten ontdekken en ontwikkelen.

Alle vinkjes maken zo’n succesverhaal mogelijk. Afdragen aan het fonds is een vorm van investering die zich echt terugbetaalt, misschien niet vandaag of morgen, maar wel over drie of vijf jaar. Het komt altijd dubbel en dwars bij je terug.”

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief