Fonds Fysieke Leefomgeving publiceert eerste editie koersdocument

16 mei 2022

In de afgelopen periode hebben we bij het fonds hard gewerkt aan het eerste koersdocument. We nodigen u van harte uit om mee te lezen. Uw opmerkingen, suggesties en vragen zijn waardevol en welkom. U kunt het koersdocument hier downloaden.

Het fonds wil als financier, verbinder en aanjager van kennis positieve maatschappelijke impact hebben op de fysieke leefomgeving. Daarbij is sturing en richting onontbeerlijk.

Richting en sturing
Peter de Visser, voorzitter van de Programmaraad van Fonds Fysieke Leefomgeving: “Het koersdocument beschrijft de koers van Fonds Fysieke Leefomgeving voor de komende tien jaar. Uitgangspunt zijn de maatschappelijke opgaven en thema’s die we in de Programmaraad bespreken. Het gaat dan echt om hoofdlijnen. Het document geeft richting en sturing om verdere plannen, visies en thematische deelprogramma’s te kunnen maken.”

Kennisvragen in kaart brengen
Het koersdocument vormt daarbij het begin. Het is in feite een uitvraag. De programmamanager is – in opdracht van de programmaraad – verantwoordelijk voor de deelprogramma’s. Hij stelt ze samen met de kennisinstellingen op. Zij brengen de kennisbehoefte van gemeenten, waterschappen en provincies in beeld en zorgen dat hun vraag wordt vertaald naar projecten binnen de deelprogramma’s.

Op de website leest u onze actuele projecten.

“Vaak geldt: jouw opgave is ook die van een ander. Dan helpt kennis ontwikkelen en delen enorm. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.”

Meer informatie
In het interview met Peter de Visser leest u meer over het waarom en hoe van het koersdocument van Fonds Fysieke Leefomgeving. Reacties op het document kunt u sturen naar Ineke Westerbroek

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief