‘Met welke kennis helpen we je het beste?’

7 juli 2022

Het kon nog net mee in onze vorige nieuwsbrief: Jan-Paul Boutkan is de nieuwe voorzitter van de Programmaraad van Fonds Fysieke Leefomgeving. Nu dan een nadere kennismaking met hem. “Je kunt van alles bedenken maar als niemand het gebruikt of deelt, is het zonde van het geld.”

Jan-Paul: “Bij de provincie Overijssel leid ik een team van projectleiders, toezichthouders en projectondersteuners. Samen met een ander team beheren en onderhouden we alle ‘assets’ van de provincie: vaarwegen, bruggen en wegen. En nu ben ik dan ook sinds 1 juni voorzitter van de Programmaraad van het fonds. In beide gevallen geniet ik van het resultaat. Bij de provincie met concrete kunstwerken, zoals een weg vlakbij mijn huis, en bij het fonds met de financiering van praktische kennis. Het is heel mooi dat ik dit mag doen. Samen met anderen bouwen aan een mooier, beter en veiliger Nederland.

Ik geloof echt in de kracht van collectieve kennis. Zulke kennis verbindt mensen en maakt ze enthousiast. Het fonds helpt kennis te ontwikkelen waar mensen echt op zitten te wachten. En als ze het meteen gaan gebruiken, weet je dat je goed zit. We mogen best trots zijn op onze bijdrage aan kennisproducten. We mogen dat ook best nog wat meer laten zien.

Peter de Visser volg ik nu na acht jaar op als voorzitter van de Programmaraad. Een logische stap voor mij want ik ben, denk ik, het langstzittend lid in de raad. Met plezier en overtuiging heb ik mijzelf verkiesbaar gesteld. Dat de keus unaniem op mij viel, geeft mij extra vertrouwen.

Onmeunig betrokken
Op z’n Twents gezegd: je moet een onmeunig betrokken voorzitter zijn. Wat dat dan inhoudt? Ik denk meteen aan Peter. Bevlogen. Luisterend. En het juiste besluit nemen door elkaar de ruimte te geven en verschillende inzichten bij elkaar te brengen. Als voorzitter sta je tússen de leden en niet erboven. Je bent een van de radertjes in een groot geheel. We doen het altijd samen.

De Programmaraad is een collectief van ontzettend bevlogen vakmensen die de drive hebben om bij te dragen aan een schoner, beter en mooier Nederland. Mijn rol als voorzitter is zorgen voor verbinding en het juiste gesprek. De kunst is ruimte geven voor dialoog waar het kan en strak sturen waar het moet. We willen ook vooruitkomen.

Vragen naar de behoefte
Bij het fonds is veel veranderd in de afgelopen jaren. Het is al eerder genoemd in interviews maar ook ik vind de overgang van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd het opvallendst. Vroeger in de FCK-CT-tijd kreeg het fonds onderzoeksplannen en maakte op basis daarvan keuzes om bepaalde projecten te financieren. Nu als Fonds Fysieke Leefomgeving draaien we het om. We vragen naar de behoefte: ‘met welke kennis helpen we je het beste’?’. Het koersdocument is daarbij leidend.

Het koersdocument van Fonds Fysieke Leefomgeving

Hoe wij samen met u kennisvragen in kaart brengen.

Een gunstige ontwikkeling vind ik dat we steeds vaker fondsen beschikbaar stellen voor kennistoepassing. Want je kunt van alles bedenken maar als niemand het gebruikt of deelt, is het zonde van het geld. Nog maar tien, vijftien jaar geleden telde alleen de harde kant. Zoals de dikte van het asfalt en het type. Of waar exact bomen moeten komen. Nu moet je omwonenden veel meer betrekken bij de leefomgeving. Ze zijn mondiger dan vroeger en hebben ook ideeën.

Aandacht voor de zachte kant
Een goed projectteam heeft aandacht voor die zachte kant en daarbij de juiste kennis in huis om daarmee overweg te kunnen. Het is zonde als zulke kennis steeds opnieuw en individueel ontwikkeld moet worden. Het fonds draagt bij aan meer eenheid, verbinding en deling en voorkomt daarmee dat er heel veel geld wordt weggegooid. Door te bundelen krijg je veel meer.

Als voorzitter sta je tússen de leden en niet erboven. 

Over heel veel bij het fonds ben ik enthousiast. Ik word vooral blij als ik merk dat kennisproducten in de praktijk worden gebruikt. Dus dat je bijvoorbeeld bij een specialist een handboek op tafel ziet dat daar zonder een bijdrage van het fonds niet had kunnen liggen. “Ook is het fijn dat CROW het programmamanagement voor het fonds uitvoert voor de te financieren projecten. Het bespaart tijd en geeft ons meer grip op producten, planning en financiering.”

Over vijf jaar
Over vijf jaar? Dan is vast ons koersdocument bijgewerkt op nieuwe trends. En is de Programmaraad uitgebreid, bijvoorbeeld met leden van ingenieursbureaus. En wat zou het goed zijn als het merendeel van onze producten dan dagelijks gebruikt worden en opdrachtgevers ons weten te vinden met nieuwe vraagstukken.

Logischerwijs is mijn oproep dan ook: maak gebruik van onze producten. Maar vergeet daarbij niet dat de gelden uit vrijwillige bijdragen komen. Dus zet altijd het vinkje aan in RAW en Pro Contract. Dat helpt om samen vooruit te lopen om de problemen van morgen op te lossen.”

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief