Bomen met roze bloesem

Update verkenning deelthema Duurzaam Groen

15 december 2022

Fonds Fysieke Leefomgeving brengt in het koersdocument kennisvragen in kaart. Een actuele vraag waarmee het fonds weinig traditie mee heeft, is ‘hoe krijgen we meer groen tussen het grijs?’. In september lieten we weten dat de Programmaraad opdracht gaf om het deelthema Duurzaam Groen te verkennen om zo te komen tot een toetsingskader. Daarmee kunnen we beoordelen waar en hoe het fonds zijn middelen zó kan inzetten, dat Duurzaam Groen de aandacht krijgt die het nodig heeft.

Het fonds ziet dat de asset ‘groen’ voor de Nederlandse overheden steeds belangrijker wordt. Een aantal grote opgaven die we in onze leefomgeving moeten oplossen, vraagt om slimme combinaties van groen met infrastructuur en andere civiele assets. Verkoeling, waterberging, waterafvoer, biodiversiteit en gezondheid kunnen we mede realiseren met behulp van bomen en andere groenvoorzieningen.

Evenwichtig meenemen en meekoppelkansen
Ceciel van Iperen van Royal HaskoningDHV voert de verkenning uit. Zij vertelt: “Steeds meer ontwerpen, projecten en beheeropgaven gaan over de integrale openbare ruimte. De centrale vraag is hoe we ‘duurzaam groen’ daar evenwichtig in mee kunnen nemen. Door gebrek aan kennis worden nu vaak kansen gemist. We zoeken naar meekoppelkansen, mogelijkheden om slim mee te liften en zowel ‘groen’ als ‘grijs’ een plek te geven in de beperkte onder- en bovengrondse ruimte in ons land.”

‘Groen’ toepasbaar en meetbaar maken
Coen van Haasteren begeleidt de verkenning als programmamanager van Fonds Fysieke Leefomgeving. Coen: “Het fonds wil slimme en duurzame oplossingen stimuleren door projecten te financieren waarin ‘duurzaam groen’ op een goede manier aan de orde komt. Het is nog een relatief nieuw thema en dus laten we deze verkenning uitvoeren. Neem biodiversiteit. Dat is een actuele en grote maatschappelijke opgave. Maar voor het fonds alléén relevant als het de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte beïnvloedt. Dat moet toepasbaar en meetbaar worden. In die behoefte voorziet de verkenning.”

Ingenieurs hebben soms geen idee
Ceciel: “Een mooi voorbeeld zijn bermen en oevers. Dat die belangrijk kunnen zijn voor de biodiversiteit en dat ze fungeren als ecologische verbindingszone, daarvan hebben civiele ingenieurs soms geen idee. Een berm is toch alleen voor de ondersteuning van de wegconstructie en de waterafvoer? Vanuit het oogpunt van de ecoloog zijn bermen juist cruciale verbindingszones. Door beide functies te erkennen en te ondersteunen, en hiermee rekening te houden in ontwerp, uitvoering en beheer, ontstaat een win-winsituatie.”

Volgende stap: interviews
Ceciel: “Vanaf januari vinden interviews plaats, waarin we de bevindingen uit de voorbereidende stap bespreken met verschillende professionals uit het werkveld. De voorbereidende stap heeft al veel informatie opgeleverd, die we gaan uitdiepen en concretiseren.”

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief