Openbare ruimte

Welke rol hebben de kennispartners van Fonds Fysieke Leefomgeving?

15 juni 2023

“Fonds Fysieke Leefomgeving werkt samen met vijf kennispartners. Zij ontvangen financiering van het fonds. Met dit geld ontwikkelen zij kennis die in het werkveld toegepast wordt”, vertelt Harold Schonewille, sinds februari programmasecretaris. “Elke kennispartner zet z’n specialisme in om kennis te ontwikkelen om de openbare ruimte te verbeteren.” Harold begeleidt de Programmaraad en de Raad van Toezicht van het fonds bij de besluitvorming. Daarnaast is hij betrokken bij de communicatie en de afdrachten.

“Fonds Fysieke Leefomgeving werkt samen met vijf kennispartners. Zij ontvangen financiering van het fonds. Met dit geld ontwikkelen zij kennis die in het werkveld toegepast wordt”, vertelt Harold Schonewille, sinds februari programmasecretaris. “Elke kennispartner zet z’n specialisme in om kennis te ontwikkelen om de openbare ruimte te verbeteren.” Harold begeleidt de Programmaraad en de Raad van Toezicht van het fonds bij de besluitvorming. Daarnaast is hij betrokken bij de communicatie en de afdrachten.

Voortdurend meeschakelen
Harold: “Vier van onze kennispartners voeren daadwerkelijk kennisprojecten uit en zorgen dat het werkveld kennisproducten en -diensten kan toepassen. Dat zijn NEN, RIONED, COB en CROW. Met de financiering uit het fonds zorgen zij ervoor dat er voortdurend wordt ‘meegeschakeld’ met alle ontwikkelingen die in onze fysieke buitenruimte plaatsvinden. De vijfde kennispartner is MPS. Dit is een stichting, met een andere rol. MPS verbindt praktische kennis met de wetenschap. Omgekeerd biedt MPS specifieke opleidingen aan waar de wetenschap raakt aan de dagelijkse praktijk.”

Harold Schonewille

“Elke kennispartner zet z’n specialisme in om kennis te ontwikkelen om de openbare ruimte te verbeteren.”

Harold licht elk van de vijf kennispartners van Fonds Fysieke Leefomgeving toe.

NEN logo

NEN | Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut

“Voor een flink aantal producenten, werkwijzen en diensten is vastlegging in landelijke normen en richtlijnen cruciaal. Voor het fonds is NEN de partner die helpt om landelijke standaarden te ontwikkelen of aan te passen. Een voorbeeld is het project ‘NTA IA&E-installaties van beweegbare bruggen’. Daarin wordt gewerkt aan nieuwe kennis voor één landelijke standaard voor de bediening, besturing, bewakingsinstallatie en elektrische uitrusting van bruggen. Voor Fonds Fysieke Leefomgeving is NEN een onmisbare partner als het om dit soort standaarden gaat.”

RIONED logo

RIONED | Koepelorganisatie voor stedelijkwaterbeheer

“Onze partner RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijkwaterbeheer. De stichting zorgt voor kennisontwikkeling en kennisdeling over voor afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen. Voor het fonds is RIONED de partner bij programma’s en projecten waar fysieke leefomgeving en stedelijk waterbeheer elkaar raken. Met de grote opgaven die op ons afkomen als gevolg van extreme regenval en perioden van droogte, worden gemeenten en provincies gedwongen ‘klimaatadaptiever’ te gaan nadenken over waterbeheer. RIONED ontwikkelt nieuwe kennis en maakt dat voor ons beschikbaar, zodat gemeenten en provincies klimaatadaptiever kunnen gaan werken.”

COB logo

COB | Kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik

“In de vorige editie van onze nieuwsbrief heeft Frans Bekhuis uitstekend uiteengezet waar de uitdagingen liggen als we ’t hebben over ruimtegebruik. ‘Er woedt een strijd om de ruimte. Vroeger ging dat over vierkante meters. Tegenwoordig steeds vaker over kubieke meters. Daar moeten we iets mee.’ Het fonds werkt met COB als kennispartner op dit gebied. Het COB is een netwerkorganisatie die kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik verzamelt, ontwikkelt en ontsluit. Gemeenten en provincies willen heel graag kennis over de boven- en ondergrond verbinden als ze omgevingsplannen en het vervolg daarop ontwikkelen.”

CROW logo

CROW | Kenniscentrum voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer

“Voor het fonds is CROW een partner die meer doet dan alleen kennisontwikkeling en -ontsluiting. Iedereen in onze sector kent CROW wel. Vanuit deze stichting worden slimme en praktische oplossingen ontwikkeld voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer. Maar voor Fonds Fysieke Leefomgeving is CROW een partner met diverse rollen. Ik doel dan op de ondersteuning van CROW bij het werkprogramma van het fonds op gebied van programmamanagement en -secretariaat. Vanuit CROW zijn Coen van Haasteren als programmamanager en ik aan het fonds ‘uitgeleend’ om ervoor te zorgen dat het werkprogramma volgens plan wordt uitgevoerd. Daarnaast is CROW betrokken bij andere projecten, zoals infraprojecten aanbesteden en contracteren, integraal verkeersmanagement, datagedreven assetmanagement en binnenstedelijke kademuren.”

Programma Managing Public Space logo

MPS | Stichting Managing Public Space

“MPS is een academisch leerprogramma dat de wereld van beheer met die van de wetenschap verbindt. Hoewel het dus een wetenschappelijk programma is, komt veel van de dagelijkse toepassing terug. MPS is de partner die de doelen van ons thema ‘kennis en kunde’ invult. Die nieuwe kennis is nodig om grote thema’s, zoals duurzaamheid, klimaat en energie te koppelen aan kennis over beheer.”

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief