1
4
5
6
9

Update verkenning deelthema Duurzaam Groen

15 december 2022

Fonds Fysieke Leefomgeving brengt in het koersdocument kennisvragen in kaart. Een actuele vraag waarmee het fonds weinig traditie mee heeft, is ‘hoe krijgen we meer groen tussen het grijs?’. In september lieten we weten dat de Programmaraad opdracht gaf om het deelthema Duurzaam Groen te verkennen om zo te komen tot een toetsingskader. Daarmee kunnen we beoordelen waar en hoe het fonds zijn middelen zó kan inzetten, dat Duurzaam Groen de aandacht krijgt die het nodig heeft.

Wat produceert Fonds Fysieke Leefomgeving? 

10 november 2022

‘Welke projecten voeren jullie uit?’ ‘En wat voor producten maakt het fonds?’ Het zijn twee vragen die ons vaak gesteld worden. Niet alleen vanuit de sector maar ook binnen het fonds levert dit soms interessante gesprekken op. Het eenvoudige antwoord op beide vragen is: ‘geen enkele’!

Bekijk hier onze nieuwsbrieven

Bekijk hier onze nieuwsbrieven

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief