‘Het is vooruitstrevend om geld vrij te maken om de juiste kennis te laten ontwikkelen’

16 maart 2023

Hoe ga je om met water in de stad? Waar geef je het de ruimte of juist niet? Watertekort en -overschot treden steeds vaker op en vragen om klimaatadaptief denken en handelen. Dat is extra uitdagend in een versteende omgeving, met bebouwing op en onder de grond en talloze belangen. Het fonds financiert drie RIONED-projecten die specifiek over stedelijkwaterbeheer gaan. Marleen Arntz en Ton Beenen zijn daarbij nauw betrokken.

Verkenning van meerdimensionale duurzame stedelijke inrichting

16 maart 2023

Ruimte is schaars in Nederland en wordt van alle kanten geclaimd. Onder andere woningbouw, klimaat, energietransitie, mobiliteit en gezondheid en welzijn leveren lokale overheden hoofdbrekers op. De inrichting van steden op en onder het maaiveld is inmiddels zó complex dat een benadering ‘in 3D’ nodig is. Hoe dat eruit moet komen te zien, verkent het fonds momenteel samen met partners en een onafhankelijk adviserend adviesbureau.

Bekijk hier onze nieuwsbrieven

Bekijk hier onze nieuwsbrieven

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief