Verkenning van meerdimensionale duurzame stedelijke inrichting

16 maart 2023

Ruimte is schaars in Nederland en wordt van alle kanten geclaimd. Onder andere woningbouw, klimaat, energietransitie, mobiliteit en gezondheid en welzijn leveren lokale overheden hoofdbrekers op. De inrichting van steden op en onder het maaiveld is inmiddels zó complex dat een benadering ‘in 3D’ nodig is. Hoe dat eruit moet komen te zien, verkent het fonds momenteel samen met partners en een onafhankelijk adviserend adviesbureau.

Update verkenning deelthema Duurzaam Groen

15 december 2022

Fonds Fysieke Leefomgeving brengt in het koersdocument kennisvragen in kaart. Een actuele vraag waarmee het fonds weinig traditie mee heeft, is ‘hoe krijgen we meer groen tussen het grijs?’. In september lieten we weten dat de Programmaraad opdracht gaf om het deelthema Duurzaam Groen te verkennen om zo te komen tot een toetsingskader. Daarmee kunnen we beoordelen waar en hoe het fonds zijn middelen zó kan inzetten, dat Duurzaam Groen de aandacht krijgt die het nodig heeft.

Bekijk hier onze nieuwsbrieven

Bekijk hier onze nieuwsbrieven

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief